Over de mbo opleiding Onderwijsassistent

Chaima Chakor, over de opleiding Onderwijsassistent niveau 4:

“Toen ik op het vmbo-t zat wist ik niet welke vervolgopleiding ik zou gaan doen. Mijn moeder vond het onderwijs wel bij mij passen. Toen ben ik mij daarin gaan verdiepen en het leek mij leuk. Daarom heb ik mij voor de opleiding Onderwijsassistent opgegeven. Ik heb voor het Regio College gekozen, omdat het voor mij dichtbij is, makkelijk te bereiken en het leek mij een leuke school. Ook trok het Regio College mij aan omdat er studenten van  meerdere culturen op deze school zitten.

De opleiding is vooral gericht op basisonderwijs. Ik moest even schakelen, omdat ik eigenlijk Engels wilde geven. Na mijn stage in de bovenbouw is het kwartje echt gevallen bij mij. Ik snap nu waarom we alle lesstof krijgen. Er is namelijk veel variatie in de lesstof; je krijgt o.a. Nederlands, Engels, rekenen, drama, ontwikkeling van de mens en handvaardigheid. Het leukst vak vond ik drama. Dit vak heeft mij geholpen om mezelf te ontwikkelen.

In het eerste jaar loop je kort stage en krijg je voornamelijk theorie op school. Het tweede jaar loop je twee dagen per week het hele jaar stage in de kleuter/onderbouw. In het laatste jaar loop je drie dagen per week stage in de bovenbouw. Tenzij je hierna naar de pabo wilt, dan krijg je één dag per week voorbereidingen op de toelatingstoetsen van de pabo.
Dat laatste heb ik gedaan, want ik hoop na mijn diplomering toegelaten te worden op de pabo.”