Informatie voor decanen

Uw leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten kiezen voor een vervolgopleiding en u wilt ze daar zo goed mogelijk bij helpen. Met een juiste keuze gaat uw leerling straks met plezier naar school en is de kans op succes in school en beroep het grootst. Wij hebben voor u een aantal onderwerpen verzameld zodat u uw leerlingen zo goed mogelijk kunt adviseren. Mocht u vragen hebben over de inhoud, neemt u dan contact op met ons Servicecentrum.  


Voorlichtingsmomenten

Voor uw leerling is direct contact met onze docenten en/of studenten vaak de beste manier om zich te oriënteren. Bijvoorbeeld door een open dag te bezoeken of een dag(deel) mee te lopen.
U vindt alle voorlichtingsmomenten in onze agenda

Informatie over de overstap van vmbo naar mbo

Op deze pagina's vindt u zoveel mogelijk informatie over het mbo bij het Regio College.


Stagnatieloket

Heeft u vragen over de voortgang over de voortgang van uw leerling van vmbo naar het Regio College? Dan kunt u terecht bij ons stagnatieloket. 


Informatie over aanmelden mbo-opleiding

Hier vindt u informatie over de aanmeldings- en plaatsingsprocedure; aanmelden voor 1 april; instroomformulier; vooropleidings- en doorstroomeisen.
Meer informatie


Toelatingsrecht mbo

Hier vindt u informatie over de vooropleidingseisen voor het mbo. 

Hier vindt u informatie over de doorstroomregeling (indien een leerling een mbo-opleiding in een andere sector wil gaan doen).

De overstap van vo naar mbo

Als een leerling de stap gaat maken van het voortgezet onderwijs naar het mbo komt hij in een andere (onderwijs)wereld terecht. Op het mbo worden andere dingen van hem verwacht. En ook de manier van leren is anders.
Meer informatie


De overstapprocedure vo-mbo

Het Regio College werkt voor de overstap vanuit het vo naar het mbo met het overstapdashboard ODB van de RMC-regio Amsterdam. 
Meer informatie


Studiekeuzehulp

Kiezen voor een vervolgopleiding is meestal niet gemakkelijk en kost tijd. Lees wat je kunt doen om tot een goede keuze voor een mbo-opleiding te komen.
Meer informatie


Begeleiding tijdens de studie

Sommige studenten hebben extra begeleiding nodig om hun studie succesvol af te kunnen ronden. Er zijn bijvoorbeeld persoonlijke of fysieke problemen. Of er ontstaat twijfel over de studiekeuze. Het Regio College biedt veel begeleiding.
Meer informatie


Tegemoetkoming schoolkosten

Het Ministerie van Onderwijs heeft een bijdrage in de schoolkosten in het leven geroepen voor ouders/verzorgers die de kosten voor lesmateriaal moeilijk kunnen opbrengen. Deze bijdrage kan via het Servicecentrum van het Regio College worden aangevraagd.
Meer informatie


Informatie overstap havo naar mbo

Overweegt uw leerling de overstap van de havo naar een mbo-opleiding? In veel gevallen kun je instromen in een mbo-opleiding zonder dat je je einddiploma havo hebt gehaald. Het Regio College houdt ieder jaar speciaal voor leerlingen van havo en hun ouders een informatieavond over de overstapmogelijkheden. Check onze agenda voor data.


Informatieavond voor havisten

Ieder jaar organiseert het Regio College een informatiebijeenkomst speciaal voor leerlingen die van het havo komen en hun ouders. Op deze avond krijgen zij voorlichting over het mbo in het algemeen en over opleidingen van het Regio College die passend zijn voor havo-leerlingen.
Meer informatie