Extra taal en rekenen

Taal en rekenen: onmisbaar

Volg je een mbo-opleiding bij het Regio College? Dan krijg je ook les in taal en rekenen. Je hebt deze basisvaardigheden nodig om (straks) je beroep uit te oefenen. Of als je een vervolgopleiding wilt gaan doen na het mbo. Maar gewoon in het dagelijks leven kun je ook niet zonder taal en rekenen. Je moet voor taal- en rekenvaardigheid meedoen aan een landelijk examen.

Als je moeite hebt met het halen van het vereiste niveau organiseert de opleiding extra begeleiding. Voor deelnemers met dyslexie zijn er extra voorzieningen. Informeer hiernaar bij team Passend Onderwijs, 075-6814050 of zorgteam@regiocollege.nl.