Verpleging en verzorging

Als je kiest voor een opleiding in de verpleging en verzorging dan kies je voor een opleiding die er echt toe doet. Dagelijks bied je namelijk zorg aan mensen. Werken in de zorg is afwisselend, geen enkele dag is hetzelfde. Het werkveld is erg breed, je kunt namelijk aan de slag in ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingshuis, in de thuiszorg, kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. 

Mbo verpleegkundige

Als verpleegkundige draag je zorg voor mensen die ziek zijn. Je zet je volledig in om iemand weer zelfstandig te maken. De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit: bloeddruk meten en medicijnen toedienen. Het is daarnaast belangrijk dat je goed communiceert en samenwerkt met anderen.

Verzorgende IG

Als verzorgende IG bied je hulp en ondersteuning aan mensen die dit (deels) niet zelf kunnen doen. De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit: huishoudelijke taken of het begeleiden bij huishoudelijke taken en het verlenen van lichamelijke zorg.

Helpende zorg en welzijn

Als helpende zorg en welzijn ben je actief en afwisselend bezig. Je helpt mensen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Je ondersteunt bij het huishouden, persoonlijke verzorging en doet activiteiten met jouw cliënten.

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP)

De opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie is een extra opleiding om je te specialiseren in zorg voor mensen met een beperking van de geestelijke vermogens. Je werkt in directe zorg van de cliënt en hebt een adviserende rol naar collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

Opleidingen

Naam opleiding Niveau Leerweg
Helpende zorg en welzijn 2 BOL/BBL Verzorgende-IG 3 BOL/BBL Verzorgende-IG Op Maat 3 BBL Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) Mbo-verpleegkundige 4 BOL Mbo-verpleegkundige Op Maat 4 BBL