Aanpassingen bij toetsen en examens

Als je aanpassingen bij je toetsen en examens nodig hebt, kan je dit met het formulier ‘aanvraag aanpassing examinering en toetsing’ aangeven. Mail het formulier samen met een verklaring naar zorgteam@regiocollege.nl.

Als jouw aanvraag goedgekeurd is mailen we dat naar jouw emailadres van school. De docenten kunnen dan op welke voorzieningen jij recht hebt. Het is belangrijk dat jij, zodra de aanvraag goedgekeurd is, zelf bij de docenten aangeeft dat je aanpassingen bij toetsen en examens nodig hebt.

Aanpassingen voor toetsen en examens kunnen aangevraagd worden door studenten met diverse diagnoses en ondersteuningsbehoeften. Bijvoorbeeld door:

  • studenten die korter dan 6 jaar onderwijs in Nederland gehad hebben;
  • studenten die een lichamelijke beperking of chronische ziekte hebben;
  • studenten met ADHD/ ADD;
  • studenten met een autisme spectrumstoornis (ASS);
  • studenten met een visuele of een auditieve beperking;
  • studenten met een taalontwikkelingsstoornis (TOS);
  • studenten met dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen;
  • studenten met dyslexie

Studenten met andere diagnoses en ondersteuningsbehoeften kunnen altijd contact opnemen via zorgteam@regiocollege.nl