Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Regio College. Daarnaast staat de raad het college van bestuur met raad terzijde en kan hij op eigen initiatief advies uitbrengen.

In de Wet educatie en beroepsonderwijs is een aantal bepalingen opgenomen over de raad van toezicht. Daarnaast hanteert de raad de branchecode 'Goed bestuur in de bve-sector'.
In het jaarverslag van het Regio College brengt de raad ieder jaar verslag uit van zijn werkzaamheden.  

De leden van de raad van toezicht: 


Lucy Schmitz, voorzitter

Nevenfuncties:

  • Voorzitter raad van toezicht Zorggroep Zaanstreek, Zaandam.
  • Vicevoorzitter raad van commissarissen Woningcorporatie Intermaris, Hoorn/Purmerend e.o.
  • Lid raad van toezicht Stichting voor vluchteling-studenten UAF.
  • Vicevoorzitter Programmacommissie ZonMW* Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren 2018-2022.

Sandra Tax, vicevoorzitter

Nevenfuncties:

  • Eigenaar Socratax BV.
  • Lid raad van toezicht IJburg College Amsterdam.
  • Actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden.

Remko in 't Veld

Nevenfuncties:

  • Programmamanager Belastingdienst.
  • Voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland.

Wim van Hulsenbeek

Nevenfuncties:

  • Commissaris van Bafuca B.V.