Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het college. Daarnaast staat de raad het college van bestuur met raad terzijde en kan hij op eigen initiatief advies uitbrengen.

In de wet Educatie en beroepsonderwijs is een aantal bepalingen opgenomen over de raad van toezicht. Daarnaast hanteert de raad de branchecode 'Goed bestuur in de bve-sector'.
In het jaarverslag van het Regio College brengt de raad ieder jaar verslag uit van zijn werkzaamheden.  

De leden van de raad van toezicht: 

Lucy Schmitz, voorzitter
Petra van Dam, vice-voorzitter
Fadie Hanna
Wim van Hulsenbeek
Iet van Slageren
Friedo de Valk
Remko in 't Veld
Astrid Veldhuizen