Menu
Over ons

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Regio College. Daarnaast staat de Raad het College van Bestuur met raad terzijde en kan hij op eigen initiatief advies uitbrengen.

In de Wet educatie en beroepsonderwijs is een aantal bepalingen opgenomen over de Raad van Toezicht. Daarnaast hanteert de Raad de branchecode 'Goed bestuur in de bve-sector'.
In het jaarverslag van het Regio College brengt de Raad ieder jaar verslag uit van zijn werkzaamheden. In het jaarverslag is ook een overzicht opgenomen van de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht: 

  • Lucy Schmitz, voorzitter
  • Remko in 't Veld
  • Sandra Tax
  • Wim van Hulsenbeek
  • Sofyan Mbarki

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Brochure downloaden?Brochure downloaden?