Leren in de praktijk

Beroepspraktijkvorming

In het mbo word je opgeleid voor de praktijk. Dus je leert die dingen die je in je werk ook écht kunt en moet kunnen toepassen. Het onderwijs vindt dus voor een deel ook plaats in de praktijk. Dit heet de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je bpv moet je verschillende praktijkopdrachten uitvoeren. Bij een BOL-opleiding loop je één of meer keren stage naast je voltijds programma op school. Volg je een BBL-opleiding dan heb je een baan, ook wel leerwerkplek genoemd , werk je vier dagen en ga je een dag/deeltijds naar school.

Begeleiding

Tijdens je beroepspraktijkvorming word je begeleid door iemand van je leerbedrijf en een docent van je opleiding.

Afspraken

Een geslaagde beroepspraktijkvorming is het resultaat van een goede samenwerking tussen jou, de school en het leerbedrijf. Hiervoor worden duidelijke afspraken gemaakt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw deel van die afspraken. In het bpv-protocol kun je vinden wat er van jou en de andere partijen verwacht kan worden.

Erkend leerbedrijf

De beroepspraktijkvorming van zowel de BOL- als de BBL-opleidingen vindt plaats in een erkend leerbedrijf of in een erkende instelling. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op de website www.stagemarkt.nl. De bpv-regisseur van je opleiding begeleidt je bij het vinden van een stage- of leerwerkplek.