Onze disclaimer

De verstrekte informatie op deze website is informatief bedoeld. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Het Regio College besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze site. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden. Het is daarom mogelijk dat de informatie die is gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Het Regio College is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.

Copyright

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Regio College is het niet toegestaan om beeldmateriaal op deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Externe hyperlinks

Deze website bevat o.a. hyperlinks naar externe sites waarvan de inhoud buiten de verantwoordelijkheid van het Regio College ligt. Deze links zijn opgenomen ter (extra) informatie van de bezoekers van deze site en werden te goeder trouw geselecteerd.