Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe het Regio College omgaat met je persoonsgegevens.

Het Regio College verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke- en onderwijstaken goed uit te kunnen voeren.

Een bezoek aan onze website
Regio College respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Persoonlijke informatie die je met je bezoek geeft, behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt.

Om je goed te kunnen informeren zoals bij aanmelding voor voorlichtingsmomenten en te helpen bij het maken van een studiekeuze vragen we enkele gegevens van je. Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons met toestemming van jou worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. We bewaren je gegevens zo lang als nodig voor de doeleinden, waarna deze worden geanonimiseerd. Mocht je je toestemming om jouw gegevens te verwerken in willen trekken, dan vragen we je te mailen naar mijnstudie@regiocollege.nl.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Deze links dienen als extra service voor de gebruiker. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Regio College is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Cookies
Regio College maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De gegevens die wij krijgen uit de cookies gebruiken wij om onze website te analyseren. Regio College gebruikt de volgende cookies: Google Analytics.

Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Beveiliging en bewaartermijn
Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Regio College bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig voor de doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Portretrecht
Regio College heeft uiterste zorg besteed aan het beeldmateriaal op haar website. Mocht er door omstandigheden een foto op staan waar je vanwege portretrechten bezwaar tegen hebt, dan vragen we je te mailen naar communicatie@regiocollege.nl.

Wijzigingen
Regio College is gerechtigd om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Regio College.

Vragen of klachten
Mocht je nog vragen of klachten hebben over ons privacybeleid, dan kan je een e-mail sturen naar privacy@regiocollege.nl of een brief sturen naar Regio College, Cypressehout 99 1507 EK Zaandam, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. Je kunt ook bellen naar telefoonnummer (075) 681 9132.

 

Deze tekst is aangepast op 24 september 2020