Tegemoetkoming opleidingskosten

Studenten die vanwege financiële redenen moeite hebben met de aanschaf van leermiddelen en/of studenten die door bijzondere omstandigheden (zwanger, langdurig ziek) studievertraging oplopen kunnen mogelijk een vergoeding krijgen voor lesmateriaal, zoals boeken, bedrijfskleding en gereedschap.

Hoe werkt het aanvragen van een tegemoetkoming?

Als jij of je ouders/verzorgers voldoen aan de voorwaarden download je het formulier en vul je het in en onderteken het. De betaalde facturen van de boeken en leermiddelen stuur je mee (als bijlage, foto of ingescand). Mail het naar zorgteam@regiocollege.nl of per post naar het Regio College, t.a.v. team Passend Onderwijs, Cypressehout 99, 1507 EK in Zaandam.

Wanneer en hoe je gebruik kunt maken van de vergoeding staat beschreven in de Regeling schoolkosten en studentenfonds. En in het kort hieronder.

De voorwaarden voor tegemoetkoming opleidingskosten 18- studenten

Jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of verzorger) kan deze bijdrage aanvragen, als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:

  • als je nog geen 18 jaar bent op 1 augustus van het betreffende schooljaar;
  • als je in het studiejaar waarvoor je een tegemoetkoming wil ingeschreven staat voor een BOL-opleiding;
  • als het gezinsinkomen onder de 120% van de bijstandsnorm is of jouw gezin met schuldhulpverlening te maken heeft. Als jouw ouder/verzorger financiële problemen heeft maar niet aan deze laatste voorwaarde voldoet, maar wel van mening is dat hij/zij aanspraak kan maken op de tegemoetkoming opleidingskosten, laat je ouder/verzorger dan een mail sturen naar zorgteam@regiocollege.nl.

Aanvraagformulier tegemoetkoming opleidingskosten 2022-2023 18-

Voor welk bedrag mag ik een laptop aanschaffen?
Je mag een laptop aanschaffen voor een bedrag van max. 500,-. Als je een ICT-opleiding gaat doen kan een laptop worden vergoed van max. 800,-.

Koop ik de boeken/leermiddelen zelf?
Boeken en leermiddelen koop je zelf. Daarna lever je de factuur in, samen met het aanvraagformulier tegemoetkoming opleidingskosten 18-.

Doe ik zelf de inkomenscheck of doet het Regio College dit?
Wij nemen contact met de wettelijk vertegenwoordiger op voor een inkomenstoets.

De voorwaarden voor tegemoetkoming opleidingskosten 18+ studenten

Als student kun je deze bijdrage zelf aanvragen, als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:

  • als je 18 jaar of ouder bent op 1 augustus van het betreffende schooljaar;
  • als je in het studiejaar waarvoor je een tegemoetkoming wil ingeschreven staat voor een BOL-opleiding;
  • als blijkt dat het inkomen uit studiefinanciering, lening bij DUO, partnerinkomen (indien de partner inwonend is bij de aanvrager) en bijbaan niet genoeg is om de opleidingskosten te kunnen voldoen. De toetsingscommissie bepaalt of het inkomen ‘laag genoeg’ is voor de tegemoetkoming.

Mocht je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen maar wel van mening zijn dat je recht hebt op de tegemoetkoming opleidingskosten 18+ vul dan evengoed het aanvraagformulier tegemoetkoming 18+. Na indiening van de aanvraag volgt een gesprek met schoolmaatschappelijk werk.

Aanvraagformulier tegemoetkoming opleidingskosten 2022-2023 18+

Voor welk bedrag mag ik een laptop aanschaffen?
Je mag een laptop aanschaffen voor een bedrag van max. 500,-. Als je een ICT-opleiding gaat doen kan een laptop worden vergoed van max. 800,-.

Koop ik de boeken/leermiddelen zelf?
Boeken en leermiddelen koop je zelf. Daarna lever je de factuur in, samen met het aanvraagformulier tegemoetkoming opleidingskosten 18+.

Doe ik zelf de inkomenscheck of doet het Regio College dit?
Wij nemen contact met de student op voor een inkomenstoets waarna een gesprek volgt met schoolmaatschappelijk werk


De voorwaarden voor tegemoetkoming bij studievertraging

Je kan deze bijdrage aanvragen als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:

  • je vanwege langdurige ziekte, zwangerschap, handicap, chronische ziekte of bijzondere familieomstandigheden studievertraging oploopt;
  • je in het studiejaar waarvoor je een tegemoetkoming vraagt, ingeschreven staat voor een BOL-opleiding;
  • je geen recht (meer) hebt op studiefinanciering (inclusief lenen).

Aanvraagformulier vergoeding opleidingskosten wegens vertraging 2022-2023

Welke bewijzen/papieren je moet overhandigen en wat er nog meer voor nodig is, staat beschreven in de Regeling schoolkosten en studentenfonds. Lees deze goed zodat je weet of je er voor in aanmerking komt. 

Meer informatie of hulp nodig?
Neem contact op met team Passend Onderwijs, zorgteam@regiocollege.nl of bespreek het met je loopbaancoach.