Tegemoetkoming opleidingskosten uit het MBO Studentenfonds

Studenten en/of ouders/verzorgers die vanwege financiële redenen moeite hebben met de aanschaf van leermiddelen kunnen mogelijk een vergoeding krijgen voor leermiddelen zoals boeken en licenties, een laptop, bedrijfs- of sportkleding en een verplichte studiereis.

Hoe werkt het aanvragen van een tegemoetkoming?

Als jij of je ouders/verzorgers voldoen aan de voorwaarden download je het aanvraagformulier (zie hieronder), vul je het in en onderteken je het. Er zijn twee mogelijkheden voor vergoeding van de leermiddelen:

 • De betaalde facturen van de leermiddelen stuur je mee (als bijlage, foto of ingescand) met de aanvraag tegemoetkoming. Als blijkt dat jij of je ouders/verzorgers recht hebben op de tegemoetkoming dan worden de kosten van de leermiddelen vergoed.
 • Heb jij of hebben je ouders/verzorgers niet de mogelijkheid om de leermiddelen te betalen, kruis dat dan aan op het aanvraagformulier. Het is in dat geval nodig om eerst de aanvraag tegemoetkoming te doen vóórdat je de leermiddelen bestelt. Na goedkeuring vanuit school kun je dan de leermiddelen bestellen op rekening van het Regio College. Mail de aanvraag naar zorgteam@regiocollege.nl of per post naar het Regio College, t.a.v. team Passend Onderwijs, Cypressehout 99, 1507 EK in Zaandam.

Wanneer en hoe je gebruik kunt maken van de vergoeding staat in het kort hieronder beschreven:

De voorwaarden voor tegemoetkoming opleidingskosten 18- studenten

Jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of verzorger) kan deze tegemoetkoming aanvragen, als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:

 • als je nog geen 18 jaar bent op 1 augustus van het betreffende schooljaar;
 • als je in het studiejaar waarvoor je een tegemoetkoming wil ingeschreven staat voor een BOL of een BBL opleiding;
 • als het gezinsinkomen onder de 130% van de bijstandsnorm is of jouw gezin met schuldhulpverlening te maken heeft. Als jouw ouder/verzorger financiële problemen heeft maar niet aan deze laatste voorwaarde voldoet, maar wel van mening is dat hij/zij aanspraak kan maken op de tegemoetkoming opleidingskosten, laat je ouder/verzorger dan een mail sturen naar zorgteam@regiocollege.nl.

Aanvraagformulier 18- BOL of BBL

Meesturen bewijsstukken bij aanvraag tegemoetkoming opleidingskosten 18- studenten

Voeg in ieder geval de leermiddelenlijst toe die je hebt ontvangen van het Regio College!

Het is noodzakelijk om één van de volgende documenten als bewijsstuk te uploaden:

 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting of waterschapsbelasting 2024
 • Recent bewijs van uitkering over afgelopen 2 maanden (bijv. WW/bijstand/WIA)
 • Recente salarisspecificaties over de afgelopen 2 maanden
 • Bewijs van WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)
 • Verklaring van je bewindvoerder over het (gezins)inkomen
 • Verklaring van je voogdij-instelling over het (gezins)inkomen
 • Verklaring AZC over leefgeld
 • Verklaring of bewijs van toekenning Voedselbank
 • Verklaring Stichting Leergeld

Zonder bewijsstukken kunnen we de aanvraag tegemoetkoming niet in behandeling nemen.

 

De voorwaarden voor tegemoetkoming opleidingskosten 18+ studenten

Als student kun je deze tegemoetkoming zelf aanvragen, als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:

 • als je 18 jaar of ouder bent op 1 augustus van het betreffende schooljaar;
 • als je in het studiejaar waarvoor je een tegemoetkoming wil ingeschreven staat voor een BOL-opleiding;
 • als blijkt dat het inkomen uit studiefinanciering, lening bij DUO, partnerinkomen (indien de partner inwonend is bij de aanvrager) en bijbaan niet genoeg is om de opleidingskosten te kunnen voldoen. De toetsingscommissie bepaalt of het inkomen ‘laag genoeg’ is voor de tegemoetkoming.

Aanvraagformulier 18+ BOL

Mocht je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen maar wel van mening zijn dat je recht hebt op de tegemoetkoming opleidingskosten 18+ vul dan evengoed het aanvraagformulier tegemoetkoming 18+. Na indiening van de aanvraag volgt een gesprek met schoolmaatschappelijk werk.

Meer informatie of hulp nodig?

Neem contact op met team Passend Onderwijs, zorgteam@regiocollege.nl of bespreek het met je loopbaancoach.