Tegemoetkoming opleidingskosten

Studenten die vanwege financiële redenen moeite hebben met de aanschaf van leermiddelen en/of studenten die door bijzondere omstandigheden (zwanger, langdurig ziek) studievertraging oplopen kunnen mogelijk een vergoeding krijgen voor lesmateriaal, zoals boeken, bedrijfskleding en gereedschap.

Hoe werkt het aanvragen van een tegemoetkoming?

Als jij of je ouders/verzorgers voldoen aan de voorwaarden download je het formulier en vul je het in. De betaalde facturen van de boeken en leermiddelen stuur je mee (als bijlage, foto of ingescand). Mail het naar zorgteam@regiocollege.nl of per post naar het Regio College, t.a.v. team Passend Onderwijs, Cypressehout 99, 1507 EK in Zaandam.

Wanneer en hoe je gebruik kunt maken van de vergoeding staat beschreven in de regeling MBO studentenfonds. En in het kort hieronder.

De voorwaarden voor tegemoetkoming opleidingskosten

Jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of verzorger) kan deze bijdrage aanvragen, als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:

  • als je nog geen 18 jaar bent op 1 augustus van het betreffende schooljaar;
  • als je in het studiejaar waarvoor je een tegemoetkoming wil ingeschreven staat voor een BOL-opleiding;
  • als het gezinsinkomen onder de 120% van de bijstandsnorm is of jouw gezin met schuldhulpverlening te maken heeft. Wij vragen aan je wettelijke vertegenwoordiger toestemming om door de gemeente een inkomenstoets te laten doen.

Aanvraagformulier tegemoetkoming opleidingskosten 2021-2022

Voor welk bedrag mag ik een laptop aanschaffen?
Je mag een laptop aanschaffen voor een bedrag van max. 500,-. Als je een ICT-opleiding gaat doen kan een laptop worden vergoed van max. 800,-.

Koop ik de boeken/leermiddelen zelf?
Boeken en leermiddelen koop je zelf. Daarna lever je de factuur in, samen met het aanvraagformulier tegemoetkoming opleidingskosten.

Doe ik zelf de inkomenscheck of doet het Regio College dit?
Dat is afhankelijk van de gemeente waarin je woont. Als je zelf de inkomenstoets moet doen dan krijg je een bericht van het Regio College over waar en hoe deze aan te vragen.


De voorwaarden voor tegemoetkoming bij studievertraging

Je kan deze bijdrage aanvragen als

  • je vanwege langdurige ziekte, zwangerschap, handicap, chronische ziekte of bijzondere familieomstandigheden studievertraging oploopt;
  • je in het studiejaar waarvoor je een tegemoetkoming vraagt, ingeschreven staat voor een BOL-opleiding;
  • je geen recht (meer) hebt op studiefinanciering (inclusief lenen).

Aanvraagformulier vergoeding opleidingskosten wegens vertraging 2021-2022

Welke bewijzen/papieren je moet overhandigen en wat er nog meer voor nodig is, staat beschreven in de regeling MBO studentenfonds. Lees deze goed zodat je weet of je er voor in aanmerking komt. 

Meer informatie of hulp nodig?
Neem contact op met team Passend Onderwijs, zorgteam@regiocollege.nl of bespreek het met je loopbaancoach.