Informatie voor ouders

Binnenkort maakt uw zoon of dochter een keuze voor een vervolgopleiding. Als ouder/verzorger wilt u daar zo goed mogelijk bij helpen. Met een juiste keuze gaat uw kind straks met plezier naar school en is de kans op succes op school en in beroep het grootst. Het Regio College informeert u graag hoe u uw zoon of dochter zo goed mogelijk kunt helpen. Wij hebben zo’n 100 verschillende mbo-opleidingen. Maar wij bieden daarnaast ook eindexamenklassen voor havo of vwo (vavo).


Wat is mbo?

In het mbo leer je een vak waarmee je op de arbeidsmarkt meestal goed terecht kunt. In het onderwijs staat de beroepspraktijk centraal. Zowel in de lessen als door het lopen van stage (beroepspraktijkvorming) leer je op het mbo vaardigheden die je kunt toepassen in het werk.
Lees meer over het mbo 


Studiekeuzehulp

Wat kun je allemaal doen om tot een goede opleidingskeuze te komen?  
Bekijk onze studiekeuze activiteiten


Hoe werkt aanmelden voor een mbo-opleiding?

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter zich op tijd aanmeldt voor een mbo-opleiding. Het aanmeldproces begint met digitaal aanmelden via deze website. Daarna moet uw kind nog een paar stappen doorlopen.
Hier vindt u alle informatie over de aanmeldprocedure.  


Workshop voor ouders en hun kinderen

Voor ouders van kinderen die moeite hebben met kiezen geeft het Servicecentrum een of twee keer per jaar (in de winter) een workshop 'Samen kiezen voor het mbo'. Hier bent u van harte welkom met uw zoon of dochter. Kijk voor data in onze agenda of neem contact op met het Servicecentrum.


Begeleiding tijdens de studie

Uw kind wil natuurlijk zo snel en soepel mogelijk zijn of haar mbo-opleiding volgen. Maar soms is daar wat extra begeleiding bij nodig. Er zijn bijvoorbeeld persoonlijke of fysieke problemen. Het Regio College biedt veel begeleiding aan de studenten. 
Lees meer over alle begeleidingsvormen.


Stage lopen of werken (beroepspraktijkvorming)

Naast de theorie- en praktijklessen op school gaat uw zoon of dochter ook echt aan het werk bij een bedrijf of instelling. Dat heet beroepspraktijkvorming (bpv) en is een belangrijk deel van de opleiding dat ook voor een deel voor het diploma meetelt. 
Lees meer over beroepspraktijkvorming.


Kosten en financiering van een mbo-opleiding

Wij hebben voor u op een rij gezet met welke kostenposten u rekening dient te houden als uw kind gaat studeren in het mbo. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten. 
Lees meer over de studiekosten en financiering.


Doorstuderen in het hbo

Volgt uw kind een niveau 4 opleiding en denkt hij of zij erover om door te studeren in het hbo? Dan is het zaak om op tijd te beginnen met de voorbereiding, je goed te oriënteren en te informeren.
Lees meer over de voorbereiding.


Informatieavond overstap havo naar mbo

Overweegt uw zoon of dochter de overstap van havo naar een mbo-opleiding? In veel gevallen is dat mogelijk, maar wat komt daarbij kijken? Het Regio College organiseert ieder schooljaar in of rond februari een informatieavond hierover. Kijk voor data in onze agenda of neem contact op met het Servicecentrum.
Lees meer over de informatieavond voor havisten.


Ombudsfunctionaris & vertrouwenspersoon

Waar veel mensen met elkaar werken en omgaan, kunnen problemen en misverstanden ontstaan. Studenten met klachten van ernstige aard over onrechtmatige behandeling zoals schorsing, lesuitval, problemen met beoordeling of begeleiding kunnen terecht bij de ombudsfunctionaris.

Overal, dus ook op school, kun je last hebben van grensoverschrijdend gedrag. Studenten met vragen of klachten over bijvoorbeeld intimidatie (seksueel, verbaal of lichamelijk), discriminatie (bijvoorbeeld vanwege afkomst, sekse, seksuele geaardheid of geloof) of agressie (pesten, dreigementen of geweld) kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens en meer informatie