Ondernemingsraad

Het Regio College kent een ondernemingsraad (OR), die bestaat uit negen gekozen personeelsvertegenwoordigers. Het College van Bestuur legt plannen ter advisering of ter instemming voor aan de OR. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in het OR-reglement.