Passend Onderwijs

Heb je ondersteuning nodig vanwege je persoonlijke situatie?

 • Heb je bijvoorbeeld een handicap (beperking), chronische ziekte of gedragsproblemen?
 • Ben je overbelast door een opeenstapeling van problemen?
 • Verwacht je ondersteuning nodig te hebben tijdens je opleiding?

Dan kun je in aanmerking komen voor ondersteuning en begeleiding door een zorgadviseur van Passend Onderwijs. Deze zorgadviseurs bieden maatwerktrajecten voor studenten die meer ondersteuning nodig hebben dan het docententeam zelf kan bieden. Neem voor vragen hierover contact op met het team Passend Onderwijs.

Uitgangspunt voor ondersteuning Passend Onderwijs:

Welke ondersteuning heb jij nodig om succesvol te zijn op school? We bieden de ondersteuning in overleg met het docententeam van je opleiding. Daarbij houden we rekening met wat het docententeam zelf kan doen. De ondersteuning is kortdurend waar mogelijk en langdurig waar noodzakelijk.

Wat biedt Passend Onderwijs?

We bieden individuele coaching door een zorgadviseur en een maatwerktraject. Het maatwerktraject wordt vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst en uitgewerkt in een ondersteuningsplan. Op basis van dat plan werken jij, je loopbaancoach, je zorgadviseur (en ouder(s)/verzorger(s)) samen aan het succesvol afronden van je studie.

Aan welke ondersteuning kan je denken

Aanpassingen in de leeromgeving op school. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Je plek in de klas of de mogelijkheid individueel te kunnen werken in een aparte lesruimte van Passend Onderwijs.
 • De inzet van extra hulpmiddelen en materialen.
 • Een (tijdelijk) maatwerkrooster.
 • Begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden.
 • Coaching gericht op sociale interactie.
 • Ondersteuning bij het vergroten van je concentratie.

Aanpassingen in de beroepspraktijkvorming. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Uitleg bij het stagebedrijf over jouw ondersteuningsbehoeften.
 • Extra stagebezoeken.
 • Inzet van hulpmiddelen zoals een checklist of het werken met een stappenplan.
 • Ondersteuning bij het je eigen maken van de beroepscompetenties.

Aanpassingen in de afname van examens. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Maximaal één examen per dag.
 • Een prikkelvrije ruimte.
 • Een aangepaste afname van een examen.

Bij wie kun je terecht met vragen?

Je kunt contact opnemen met Mireille Kooman, (075) 681 4021 / mkooman@regiocollege.nl of Sandra Lelieveld, (075) 681 40 84 / slelieveld@regiocollege.nl

Of met het algemene nummer van team Passend Onderwijs is (075) 681 40 50