Begeleiding van studenten

Waarom begeleiden?

Het Regio College besteedt veel aandacht aan de begeleiding van studenten, omdat wij graag willen dat je succes hebt in de opleiding en daarna. Succes hebben is voor ons: de doelen halen die jij jezelf hebt gesteld én een diploma halen waarmee je verder kunt leren en werk kunt vinden. De begeleiders van het Regio College zijn er om je te ondersteunen, zodat je deze doelen bereikt. Ze helpen je als er omstandigheden zijn waardoor je niet goed meer kunt leren.  

Algemene begeleiding 

Loopbaancoach
Je hebt bij het Regio College een loopbaancoach. Met hem/haar heb je regelmatig contact over de voortgang in de opleiding. Hij/zij voert in ieder schooljaar minimaal twee gesprekken met je. 
Lees meer over loopbaancoach

Stagebegeleiding
Doe je een BOL-opleiding dan loop je stage. Daarbij krijg je begeleiding van school en van je stageplaats.
Lees meer over stagebegeleiding

Extra taal- en rekenonderwijs
Heb je moeite met het behalen van het vereiste niveau in taal en rekenen, dan biedt de opleiding je extra begeleiding aan.
Lees meer over extra taal- en rekenonderwijs 

Specialistische begeleiding

Heb je naast de begeleiding door je loopbaancoach en docenten van de opleiding speciale begeleiding nodig, dan kun je terecht bij het Servicecentrum van het Regio College voor:

Individuele studie- en loopbaanbegeleiding
Merk je dat je een verkeerde opleiding hebt gekozen? Dan kun je een aantal gesprekken voeren met een studie- en loopbaanadviseur.
Lees meer over individuele studie- en loopbaanbegeleiding

Hulp bij dyslexie en dyscalculie
Met een officiële verklaring dyslexie en/of dyscalculie kun je extra tijd en maatregelen aanvragen bij de examencommissie van de opleiding. Het Servicecentrum kan je daarin adviseren.
Lees meer over dyslexie en dyscalulie

Leerwerkmakelaar
De leerwerkmakelaar helpt studenten die het moeilijk vinden om een leerwerkplek te vinden of te behouden en daardoor dreigen uit te vallen of werkloos te worden.  
Lees meer over de leerwerkmakelaar

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker helpt je als je privéproblemen hebt. In een aantal gesprekken kun je werken aan jezelf of ondersteuning krijgen waardoor je je beter op school kunt concentreren. 
Lees meer over schoolmaatschappelijk werk

Extra ondersteuning bij handicap, chronische ziekte of persoonlijke problemen (Passend Onderwijs)
Heb je extra ondersteuning nodig vanwege je persoonlijke situatie? Dan kan een zorgadviseur je ondersteunen en begeleiding bieden in de speciale lesruimtes van Passend Onderwijs.  
Lees meer over Passend Onderwijs

Diverse trainingen en workshops
Heb je last van faalangst? Wil je wat zekerder overkomen? Zit je niet op je plek in je opleiding? Kijk naar ons aanbod om je te leren daarmee om te gaan.
Lees meer over trainingen en workshops