Profielwerkstuk zomerroute

Ben je gezakt voor je VO-diploma en wil je tóch na de zomervakantie naar het hbo of wo? Met PWS-zomerroute bij vavo van het Regio College, kan dat in een aantal gevallen.

Voor wie is deze route bedoeld?

VO-leerlingen die één keer zijn gezakt voor havo of vwo

Als je bent gezakt omdat je een compensatiepunt te kort hebt of als er drie onvoldoendes zijn gehaald, en één ervan heeft te maken met het combinatiecijfer, kan de oplossing gevonden worden in het combinatiecijfer. Het vavo van het Regio College biedt je de mogelijkheid in de zomer te werken aan het pws (profielwerkstuk). Dit wordt dan opnieuw beoordeeld. Als deze tweede beoordeling van het pws leidt tot een hoger cijfer, dan kan dat tot gevolg hebben dat het combinatiecijfer hoger wordt, waardoor je alsnog kunt slagen. 

VO-leerlingen die twee keer zijn gezakt voor havo of vwo

Het vavo heeft de mogelijkheid om van twee cijferlijsten de beste cijfers te combineren. Op basis hiervan kan het soms zo zijn dat er 'meteen' een diploma gemaakt kan worden. Ook dan biedt werken aan het pws, aangezien er een handelingsdeel moet worden verricht, een uitkomst. Als bij het combineren van de cijferlijsten er ook een compensatiecijfer te kort komt, dan wederom: werken aan je pws!

Vwo leerlingen die gezakt zijn voor het vwo maar naar het hbo willen én met een havo cijferlijst voldoen aan de slaag-zak regeling

Je moet dan ook een handelingsdeel verrichten. Dit is een verbetering/ aanpassing van het pws.

Studenten die via de staatsexamens het pws niet afgerond krijgen

Deze kandidaten doen er verstandig aan in een vroegtijdig stadium zich bij het Regio College aan te melden.

VO-leerlingen die in het huidige schooljaar op het vo weten dat het cijfer van het pws lager is dan een 3.5

(en dus niet meer kunnen slagen). Ook deze kandidaten doen er verstandig aan in een vroegtijdig stadium zich bij het Regio College aan te melden.

Hieronder vind je informatie over de route. Lees de informatie goed door, dit om te bepalen of je hiervoor belangstelling hebt en in aanmerking wilt komen. Neem voor vragen contact op met je decaan of met ons op via de coördinator zomer-pws van het Regio College, de heer R. van Laere, rvanlaere@regiocollege.nl. Vóór de start van dit traject adviseren we je om ook contact op te nemen met het hbo of wo over de mogelijkheden om je later aan te melden vanwege deze ‘herkansing’. Werkstuk en presentatie leveren het cijfer op. Als dit cijfer in ernstige mate (negatief) afwijkt van het door de VO-school geproduceerde cijfer, neemt het vavo altijd contact op met de directie van de VO-school. 

Hoe ga je te werk?

Wat moet je doen als je belangstelling hebt? Lees de route voor aanmelding en intake.

 1. Je meldt je, uiterlijk 19 juni 2023 voor 12.00 uur, aan via www.regiocollege.nl. Daarna bellen wij je voor een intakegesprek. In dat gesprek wordt nagegaan of je geschikt bent voor dit traject. Daarmee bedoelen we of je je kunt houden aan de hieronder beschreven werkwijze met de werkafspraken die daarbij horen. Ook wordt dan vastgesteld of er een vakdocent beschikbaar is.
 2. Is bovenstaande het geval, dan schrijven wij je in als extraneus bij het Regio College. Dit is een niet-bekostigde inschrijving. Dat wil zeggen dat het Regio College geen geld van de overheid krijgt voor dit traject en dat de kosten, € 350,- aan jou worden doorberekend.
 3. Het Regio College biedt natuurlijk niet de zekerheid dat je het traject succesvol afrondt, maar als wij met elkaar in zee gaan, bestaat er een reële slagingskans.
 4. Als onze beoordeling van het profielwerkstuk leidt tot een diploma dan krijg je het diploma van het Regio College. Dus niet meer van je huidige VO-school.
 5. Je kan pas je diploma krijgen als je de kosten voor de PWS-zomerroute, €350 (€275 begeleidingskosten en €75 inschrijfgeld) hebt overgemaakt naar het Regio College.

Na de intake: tijdspad, werkafspraken en diplomering

 • Na een positieve intake stuur je je oorspronkelijke pws direct en digitaal naar de heer R. van Laere, rvanLaere@regiocollege.nl
 • De heer Van Laere stuurt je pws door naar jouw vakdocent en op die manier wordt het contact tussen jou en je begeleidend docent gelegd.
 • De vakdocent van het Regio College krijgt het werkstuk ter beoordeling zonder kennis te hebben van het door de VO-school gegeven cijfer. Dit om uit te sluiten dat deze vakdocent wordt beïnvloed door het eerder gegeven cijfer.
 • De vakdocent van het Regio College en jij maken uiterlijk 23 juni 2023, maar liever eerder, afspraken over de werkwijze en de wijze van contact tussentijds. Wij weten: het is kort dag, maar met inzet en motivatie kunnen bergen worden verzet. Bovendien krijg je gerichte adviezen, op basis van het beoordelingsformulier, om tot een verbeterde versie van het pws te komen. Let op: je hebt maar één kans om te verbeteren!
 • Je levert het concept werkstuk uiterlijk 10 juli 2023, of zoveel eerder als mogelijk, digitaal in bij je vakdocent én bij het examenbureau-vavo, examenbureau-vavo@regiocollege.nl. In deze versie is aangegeven wat de wijzigingen zijn t.o.v. de oorspronkelijke versie. Bij te laat inleveren vervalt de mogelijkheid dat de examencommissie het resultaat heeft bepaald vóór 29 augustus 2023.
 • Je levert het eindverslag uiterlijk in op 14 juli 12.00 uur. Bij te laat inleveren vervalt de mogelijkheid dat de examencommissie het resultaat heeft bepaald vóór 29 augustus 2023. 
 • Het geven van een presentatie is verplicht. In overleg met de vakdocent, wordt de vorm gekozen. De presentatie moet uiterlijk worden gedaan op maandag 17 juli 2023 voor 12.00 uur. Als er geen presentatie wordt gegeven, kan er geen cijfer worden vastgesteld*.
 • Diplomering! Bij een positieve uitslag is de diplomering op woensdag 30 augustus 2023, vanaf 15.00 uur. Daarvan krijg je uiteraard bericht.
 • Op donderdag 31 augustus kan het diploma nog worden ingeleverd bij hbo of universiteit.

*Werkstuk en presentatie leveren het cijfer op. Als dit cijfer in ernstige mate (negatief) afwijkt van het door de vo-school geproduceerde cijfer, neemt het vavo altijd contact op met de directie van de vo-school.

Wat

Wanneer

Aantal punten

Aanleveren oorspronkelijk PWS

(vanaf 9 juni) tot 19 juni 2023 voor 12.00 uur

n.v.t.

Stap 1- Gesprek plan van aanpak

23 juni 2023 12.00 uur

Maximaal 25 punten

GO/NO GO

Stap 2- Het concept

10 juli 2023 12.00 uur

Maximaal 35 punten

Stap 3- Het eindverslag

14 juli 2023 12.00 uur

Maximaal 15 punten

Stap 4- Presentatie

17 juli 2023 12.00 uur.

Alleen in overleg met de begeleider, kan hiervan afgeweken worden.

Maximaal 25 punten

De beoordeling: de eindbeoordeling van het profielwerkstuk wordt in een cijfer uitgedrukt dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer. PWS cijfer = punten : 10

Namens team vavo: heel veel succes!