Inschrijving en start schooljaar vavo

Onderwijsovereenkomst

Je doet het vavo-traject bij het Regio College. Je bent pas ingeschreven bij deze onderwijsinstelling nadat je een onderwijsovereenkomst (afgekort OWO) hebt ondertekend. Op de achterkant van die overeenkomst staan algemene voorwaarden. Met het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst stem je in met deze voorwaarden. Lees deze dus goed door. De voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de school en van jou als student.

Documentendag

Je krijgt hiervoor per e-mail een uitnodiging. Op die dag(en) lever je die documenten in die we nog nodig hebben om je inschrijving rond te maken. We maken dan ook je toegangspas. Zonder die pas kun je niet in het gebouw en dus ook geen lessen volgen of gebruik maken van de printers. Heb je recht op aanpassingen bij examinering, lever dan op die dag je dyslexie- of andere verklaring in bij de medewerker van het Servicecentrum. Zie hiervoor het aanvraagformulier. Zonder een goedgekeurde aanvraag kunnen we je deze hulpmiddelen niet geven.

Boeken bestellen

Je kunt boeken bestellen bij alle boekhandels. Op de tweedehands markt is ook veel te vinden. Wil je je boeken bij Van Dijk bestellen, wacht dan de informatie af die je per e-mail krijgt toegestuurd. 

Ben je een overgedragen student dan bestel je je boeken bij Van Dijk. Wacht de informatie af die je per e-mail krijgt toegestuurd.

Introductiebijeenkomst

Je krijgt hiervoor per e-mail een uitnodiging. Op de bijeenkomst maak je onder meer kennis met je mentor en een aantal van je medestudenten. We informeren je over het rooster, de Eduarte app (met onder meer info over je rooster, je aanwezigheid en je resultaten), over het gebruik van je schoolmail en het werken met Microsoft Teams.

Je mentor

Je mentor is je contactpersoon voor jou, je groep en voor je ouders/verzorgers (als je jonger dan 18 jaar bent). De mentor heeft contact met jou over hoe het gaat, je planning en helpt je om je thuis te voelen bij het vavo. 

Wijzigingen in je vavo-traject

Bij je inschrijving staat vast wat voor traject je volgt; een een- of tweejarig traject, welk niveau en welk profiel. Na periode 1 besluit de examencommissie van vavo in samenspraak met je mentor op basis van je resultaten, aanwezigheid en andere voor jou bekende redenen of hierin iets gewijzigd moet worden. Dit om je kansen op succes te vergroten.

PTA en PTO

Je krijgt voor 1 oktober je PTA en het examenreglement uitgereikt. Ben je student in het havo 4-traject voor een of meer van de vakken Nederlands, Engels, biologie, scheikunde en wiskunde A, dan werk je volgens het PTO, programma voor toetsing en overgang. Daarin vind je informatie over het lesprogramma voor de vakken en de overgangseisen naar havo 5.