Beleid gezonde schoolkantine

Het Regio College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is en steeds gemakkelijker wordt. Omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten en medewerkers, gaan we stapsgewijs een steeds gezondere kantine maken. In onze strategienota VerNIEUWen en VerSTERKen is daarom ook één van onze speerpunten Leefstijl en Bewegen opgenomen. Dit is een vast onderdeel binnen alle opleidingen. Met dit programma stimuleren we studenten om te werken aan een gezonde en actieve leefstijl waar gezonde voeding natuurlijk een prominente rol in speelt.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond zijn. Op onze school leren de studenten voor gezond eten te kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op opvallende plaatsen liggen betere keuzes.

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten.

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken.

In onze Gezonde Schoolkantine is voor studenten en medewerkers water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We hebben bij de diverse pantry’s watertappunten waar onze studenten en medewerkers hun flesjes kunnen vullen.

Onze ambitie is een gouden kantine.

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
  • We bieden doorlopend groente en fruit aan, eenmaal per maand gratis voor alle studenten en medewerkers.
  • De aankleding van de kantine en koffiecorner stimuleert studenten onbewust om de betere keuze te maken.

Regio College werkt structureel aan een gezonde schoolkantine.

Met onze cateraar hebben wij afgesproken dat minstens één keer per jaar het aanbod in de kantine in kaart wordt gebracht met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan onze directie en College van Bestuur. Ook vindt er jaarlijks regelmatig overleg plaats in de vorm van een platform met onze studentenraad over het aanbod. Aanvullende wensen die passen binnen het gezonde aanbod worden daarin in meegenomen.

Afspraken over energiedrankjes en fastfood: energiedrankjes zijn niet toegestaan. Fastfoodproducten worden  minimaal aangeboden.

Zie https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl voor meer informatie over de gezonde schoolkantine.