Klachten, rechten en plichten

Rechten en plichten

Bij studeren aan het Regio College horen rechten en plichten. Het Regio College heeft een studentenstatuut, waarin de rechten en plichten van de student en van de school zijn beschreven. Een klachtenreglement maakt onderdeel uit van het statuut. Iedereen die nieuw op school komt, krijgt het studenten-/deelnemersstatuut uitgereikt. Het studenten-/deelnemersstatuut, andere reglementen en nuttige informatie voor deelnemers vind je in de informatiegids van het Regio College

Heb je klachten?

Heb je een klacht over de organisatie, over het gedrag van personeel of over genomen beslissingen, leg de klacht dan altijd eerst voor aan de desbetreffende medewerker of de  desbetreffende dienst of afdeling van de school. Kom je er niet uit? Dan heeft het Regio College een ombudsman (voor onrechtmatige behandeling) en een vertrouwenspersoon (bij vragen over grensoverschrijdend gedrag).

Je vindt de Regeling klachten en ongewenste omgangsvormen in onze online informatiegids  onder 'Rechten en plichten'. 

Privacy

Het Regio College respecteert de privacy van zijn studenten en zijn medewerkers en doet er dan ook alles aan om die privacy te beschermen door persoonsgegevens van studenten en medewerkers zorgvuldig en veilig te verwerken. Het Regio College vindt het belangrijk om niet alleen persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar te zijn, maar ook transparant. Je vindt het Privacyreglement van het Regio College in onze online informatiegids onder 'Rechten en plichten'.