Talland College: nieuwe naam gefuseerd Horizon en Regio College

Talland College

Horizon College en Regio College gaan vanaf augustus 2024 samen verder onder de naam Talland College. De naam verwijst naar wat wij als onderwijsorganisatie als de belangrijkste opdracht zien: talentontwikkeling van jongeren én volwassenen in Noord-Holland. We bundelen onze krachten om een toekomstbestendig en gevarieerd aanbod van mbo-onderwijs te kunnen blijven aanbieden in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland. Door de fusie zijn er meer mogelijkheden om het beroepsonderwijs continu te vernieuwen en te versterken.

Zorgvuldig proces

Naast de nieuwe naam Talland College is ook een nieuwe huisstijl met logo ontwikkeld. De belevingswereld van studenten staat hierin centraal. Dit is terug te zien in onder meer kleurgebruik, fotografie en vormgeving. Aan de keuze voor een naam, huisstijl en logo is een zorgvuldig proces voorafgegaan. Medewerkers en studenten van Horizon College en Regio College hebben meegedacht. Student Amy Doorn is één van hen. ‘Ik vond het bijzonder om erbij betrokken te zijn. Dat maak je één keer in je leven mee en het is uniek dat studenten mee mogen denken. Onze mening is serieus genomen en onze feedback is verwerkt in het ontwerp en de naam. De naam Talland College, logo en huisstijl vind ik goed bij ons passen.’

Eigentijdse en onderscheidende uitstraling

Suzanne Liefting, manager marketing en communicatie van het Horizon College en Regio College, licht het proces toe: ‘Met diverse doelgroepen, waaronder studenten, medewerkers en samenwerkingspartners hebben we in verschillende bijeenkomsten om de tafel gezeten. Samen met professionele partners hebben we onze positionering en identiteit goed kunnen doorvertalen naar een nieuwe naam met een eigentijdse en onderscheidende uitstraling. Een fantastisch proces en ik ben enorm tevreden met het resultaat.’

Talland College op alle panden

Vanaf het nieuwe schooljaar prijkt de naam Talland College op alle panden van onze organisatie. Dat zijn de locaties in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Purmerend, Zaandam, Koog aan de Zaan en Edam, waar ruim 130 mbo-opleidingen worden aangeboden voor jongeren en volwassenen. Tot het nieuwe schooljaar worden de namen Horizon College en Regio College nog gebruikt.

TALLAND Logo GIF


Horizon College en Regio College bundelen krachten

Purmerend HC En RC Mv

Het Horizon College en het Regio College gaan fuseren. Wij bundelen onze krachten om een toekomstbestendig en gevarieerd aanbod van mbo-onderwijs te kunnen blijven aanbieden in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft goedkeuring gegeven aan de fusie. Vanaf augustus 2024 gaan we samen verder onder een nieuwe naam.

De uitdagingen in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland zijn divers. Dat vraagt om een onderwijsorganisatie die slagvaardig inspeelt op maatschappelijke, beroepsmatige en demografische ontwikkelingen in deze regio’s. Samen kunnen we meer bereiken.

Onderwijsimpuls

Uitgangspunt is om het beroepsonderwijs te innoveren en te versterken. Door de krachtenbundeling wordt een impuls gegeven aan onderwijsontwikkeling, digitalisering, flexibilisering en maatwerk. Een onderdeel van deze impuls is het aanbieden van trajecten voor een leven lang ontwikkelen (LLO) voor volwassenen.

Dringende vraag naar vakmensen

Door deze bundeling kunnen we als nieuwe onderwijsorganisatie daadkrachtig omgaan met de dringende vraag van bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio naar goede vakmensen. Waarbij het onderwijs continu wordt vernieuwd met de actuele technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de samenleving.


Nieuwe voorzitter fusieorganisatie Horizon College - Regio College

Omar Ramadan

Met plezier kunnen we berichten dat Omar Ramadan (47) is benoemd als voorzitter van het college van bestuur van de fusieorganisatie waar Horizon College en Regio College per 1 januari 2024 samen in opgaan.

Op dit moment is Omar Ramadan collegevoorzitter van Sophia Scholen, een fusie van twee koepels van basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Als voormalig vicevoorzitter van de raad van toezicht van ROC Mondriaan is hij bekend met het mbo.

Grote verantwoordelijkheid

Met Omar Ramadan krijgen we een bestuurder die verbinding weet te maken met medewerkers, studenten én externe partners en past bij de ambities en uitdagingen waar het mbo-onderwijs voor staat. Omar zegt hierover: 'We hebben niet één of twee, maar wel drie opdrachten. Ten eerste schreeuwt de arbeidsmarkt om de vakmensen die wij in het mbo opleiden en bijscholen. Verder hebben de hogescholen baat bij onze gediplomeerde studenten, die meer beroepservaring hebben dan algemeen opgeleide scholieren. En tenslotte profiteert de samenleving er ontzettend van dat we onze studenten niet alleen een vak leren, maar ook scholen in burgerschap. Ik dank allen die het samengaan van Horizon en Regio College mogelijk hebben gemaakt en besef hoe groot de verantwoordelijkheid is om met die robuuste organisatie excellent mbo te leveren in het hart van Noord-Holland en popel om de nieuwe fusienaam te gaan gebruiken.'

Nieuwe naam

Vanaf augustus 2024 gaan Horizon College en Regio College samen verder onder een nieuwe naam. Deze naam wordt half december bekendgemaakt. Omar Ramadan gaat leidinggeven aan onze onderwijsorganisatie met circa 17.000 studenten, 1800 medewerkers en biedt 200 mbo-opleidingen aan, verdeeld over locaties in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Purmerend, en Zaanstad.

Nieuw bestuur

Samen met de huidige bestuurders vormt Omar Ramadan per 26 februari 2024 het college van bestuur. Begin 2024 start de werving voor het collegelid dat samen met hem in de loop van 2024 het nieuwe, tweehoofdige college van bestuur gaat vormen. De huidige bestuurders treden dan terug.