Studeren aan het Regio College

Ga je studeren bij het Regio College dan is het handig om te weten met welke praktische zaken je te maken krijgt, bijvoorbeeld de studiekosten, of begeleidings- of stagemogelijkheden. Vind je hieronder niet wat je zoekt, dan kun je ook contact opnemen met ons Servicecentrum.


Informatiegids voor studenten

In onze online informatiegids vind je belangrijke praktische informatie over studeren bij het Regio College. Over examens, roosters, extra voorzieningen of je rechten en plichten.

Naar de informatiegids.


Begeleiding bij je studie

Waarom begeleiden? Het Regio College besteedt veel aandacht aan de begeleiding van studenten, omdat wij graag willen dat je succes hebt in de opleiding en daarna. 

Lees hier meer over begeleidingsmogelijkheden bij je studie.


Studiekosten en -financiering

Volg je een mbo-opleiding, dan bestaan de kosten voor je opleiding uit verschillende onderdelen: les- of cursusgeld, boeken en leermiddelen en bijvoorbeeld geld voor excursies of extra activiteiten. 

Lees hier meer over de studiekosten van je mbo-opleiding.


Leren in de praktijk

Stagelopen en/of werken bij een leerwerkbedrijf is een belangrijk onderdeel van je mbo-opleiding. Je moet de dingen die je leert ook écht kunnen toepassen. Studenten van het Regio College vertellen over hun ervaringen op hun leerwerkplek. 

Lees hier inspirerende verhalen over leren en werken in de praktijk.


Keuzedelen

In je mbo-opleiding volg je natuurlijk een aantal verplichte vakken, maar daarnaast zijn er ook keuzedelen. Deze vormen een vast onderdeel van je opleiding.

Lees hier meer over de keuzedelen.


Studentenraad

De Studentenraad komt op voor de belangen van studenten van het Regio College. Zij denken mee over belangrijke zaken die alle studenten aangaan. De leden van de Studentenraad worden ieder jaar gekozen. 

Lees hier meer over de Studentenraad van het Regio College.


Klachten, rechten en plichten

Bij studeren aan het Regio College horen rechten en plichten. Het Regio College heeft een studentenstatuut, waarin de rechten en plichten van de student en van de school zijn vastgelegd.

Hier vind je meer informatie over je rechten en plichten.


Roosters    

Klik hier om je lesrooster te bekijken.


(Tussentijds) instromen

Bij sommige mbo-opleidingen van het Regio College kun je na het begin van het schooljaar instromen. 

Hier vind je meer informatie over tussentijds instromen.


Aanvraagformulier aanpassingen examinering

Heb je, vanwege een beperking, aanpassingen nodig bij examinering? 

Hier vind je de formulieren om een aanpassing van je examinering aan te vragen.