Waar we voor staan - onze beloftes

 

 

» Wij zijn onderwijs

We zetten ons ervoor in dat elke student zijn opleiding via de kortst mogelijke route doorloopt en het Regio College met een diploma verlaat. We bieden goed onderwijs en organiseren het goed. Ook zorgen we voor een veilige leeromgeving, waarin studenten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig over gewenst gedrag. Dat betekent ook dat we grenzen stellen en studenten zo nodig aanspreken op ongewenst gedrag.

» Wij zijn transparant

We zijn binnen en buiten de school open en leggen verantwoording af over wat we doen, wat we bereiken en wat we moeten verbeteren. We voldoen aan de normen voor kwaliteit en integriteit die voor mbo-instellingen gelden.

» Wij zijn ambitieus

We leggen de lat graag steeds iets hoger en zetten ons voortdurend in om het onderwijs te verbeteren en betere resultaten te bereiken. We stimuleren onze studenten om hun ambities waar te maken.

» Wij zijn betrokken

We zijn betrokken bij onze studenten en bij elkaar als medewerkers, met al onze verschillende culturen en levensstijlen. We zijn nauw betrokken bij onze omgeving en spelen in op veranderingen op de arbeidsmarkt, in de maatschappij en in de leefwereld van onze studenten. We zoeken de samenwerking met partners in de regio, zoals andere onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.

» Wij zijn realistisch

We zijn realistisch: als kleine mbo-instelling kunnen we niet alles doen en moeten we soms keuzes maken. Als dat het geval is, kiezen we op grond van de vraag: wat past het beste bij onze missie en waar zijn we goed in?