Loopbaancoach voor studenten

Iedere student een eigen begeleider

Als student van het Regio College heb je een persoonlijk begeleider: de loopbaancoach. Dat is een docent met een speciale begeleidingsrol, te vergelijken met de mentor op de middelbare school. Deze docent geeft je ook les. Loopbaanbegeleiding krijg je zowel individueel als in groepsverband: de loopbaanlessen.

Loopbaangesprekken

Tenminste twee keer per jaar heb je een loopbaangesprek met je loopbaancoach over de voortgang. Als het nodig is spreken jullie ook tussentijds zaken door. In deze gesprekken gaat het om een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik op de komende periode. De loopbaancoach stelt je kritische vragen over jouw ontwikkeling en de opgedane ervaringen in relatie tot de eisen van je opleiding.

Afhankelijk van de fase van de opleiding – begin, halverwege of aan het einde – bespreken jullie of het lukt om aan de eisen van de opleiding te voldoen, of deze opleiding bij je past, hoe je verder wilt gaan en wat je daarvoor nodig hebt. Ook maak je met je loopbaancoach afspraken over het vervolg. De opgedane praktijkervaringen spelen een belangrijke rol in deze gesprekken. Als dat nodig is kan je loopbaancoach je ook verwijzen naar het Servicecentrum voor specialistische begeleiding. De loopbaancoach spreekt je ook aan op je aanwezigheid.

Loopbaanlessen

Als klas kun je ook loopbaanlessen krijgen van je loopbaancoach. In deze lessen leren jij en je klasgenoten met en van elkaars kennis en ervaringen op school en in de praktijk. Deze lessen gaan onder meer over:

  • Het volgen van een opleiding op het Regio College.
  • Je rechten en plichten.
  • De eisen van de opleiding en hoe je daaraan werkt.
  • Hoe de beoordeling in zijn werk gaat.
  • De stage.
  • Burgerschap.