Aanvraagformulier examencommissie

Soms wil je een examen opnieuw doen, bijvoorbeeld omdat je:     

- eerder een onvoldoende resultaat hebt behaald of het examen hebt gemist;
- je resultaat wilt verbeteren;
- het examen wilt doen op een hoger niveau.

Ook kan het zijn dat je vrijstelling wilt aanvragen van een examen of een gemaakt instellingsexamen wilt inzien. Instellingsexamens zijn alle gemaakte examens die meetellen voor je diploma behalve die van de landelijk georganiseerde examens (centrale examens).

In al deze gevallen heb je toestemming nodig van de examencommissie van je opleiding.

Vul voor een aanvraag het formulier online in (eventueel samen met je docent). Nadat je dat hebt gedaan wordt het automatisch verstuurd aan het Examenbureau. In de vergadering van de examencommissie wordt je aanvraag behandeld. Het Examenbureau informeert je vervolgens binnen vijf werkdagen na de examencommissievergadering over de uitspraak van de examencommissie.

Klik hier voor een aanvraag bij de School voor Techniek & ICT

Klik hier voor een aanvraag bij de School voor Zorg, Welzijn & Sport

Klik hier voor een aanvraag bij de School voor Economie & Toerisme