Ziekmelden en verlof aanvragen

Meld je ziek via je Studentenportaal, de Eduarte app of bel naar het telefoonnummer (075) 681 90 00

Meld je ziek vóór aanvang van je eerste les die dag. Ben je nog geen 18 jaar, dan dient jouw ouder/verzorger deze ziekmelding in het Ouderportaal of telefonisch door te geven. De ziekmelding wordt dan als geoorloofd verzuim geregistreerd.

Ziek naar huis?

Ben je op school, word je ziek en wil je naar huis? Ben je nog geen 18 jaar, meld je dan altijd eerst af bij het Meldpunt*. Zij registreren de ziekmelding als geoorloofd verzuim. Je ouder/verzorger ontvangt een mail ter bevestiging van de ziekmelding. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je de ziekmelding doorgeven via het Studentenportaal of de Eduarte app.

*Voor de locaties Jufferstraat, Heerhugowaard, Purmerend en de Koog geldt: bel het telefoonnummer (075) 681 90 00 om de ziekmelding tijdens school door te geven en meld je af bij de docent. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je je ook ziekmelden via het Studentenportaal of de Eduarte app.

Beter melden?

Je hoeft je niet beter te (laten) melden. De docent registreert jouw aanwezigheid in de les (fysieke of online les). 

BBL student?

Doe je BBL, dan moet je je zowel op school als bij de werkgever ziek én beter melden, minimaal een dag voordat je weer begint. School bereik je via (075) 681 90 00.


Aanvragen ander verlof

Ga je naar een specialist, dokter of tandarts? Geef dit dan bij voorkeur uiterlijk één dag vóór de datum van afwezigheid door via het Ouderportaal (als je nog geen 18 jaar bent), via het Studentenportaal of de Eduarte app (als je 18 jaar of ouder bent) of via het Aanvraagformulier verlof.

Dit geldt ook voor een afspraak bij een stagebedrijf, theorie of praktijkexamen voor auto/scooter/brommer, een religieuze feestdag, een sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente.

Download hier het aanvraagformulier verlof of haal dit op bij het Meldpunt*. Als je nog geen 18 jaar bent, dan dient je ouder/verzorger dit formulier te ondertekenen.

*Op de locaties Jufferstraat, Heerhugowaard, Purmerend en de Koog haal je dit formulier op bij Onderwijs Service Team of bij een docent.


Aanvragen bijzonder verlof

Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties om moet je tenminste acht weken vóór de gewenste vakantieperiode aangevraagd zijn.

Afwezigheid voor gewichtige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een bruiloft of begrafenis, moet minimaal drie werkdagen van tevoren aangevraagd te zijn.

Download hier het aanvraagformulier bijzonder verlof of haal dit op bij het Meldpunt*.

Als je nog geen 18 jaar bent, dan dient je ouder/verzorger dit formulier te ondertekenen.

 *Op de locaties Jufferstraat, Heerhugowaard, Purmerend en de Koog haal je dit formulier op bij Onderwijs Service Team of bij een docent.

Voor beide aanvragen geldt dat te laat inleveren betekent dat de aanvraag in principe niet meer in behandeling wordt genomen.


Vaak afwezig?

Ben je vaak afwezig, dan neemt de loopbaancoach/mentor contact met je op en als je jonger bent dan 18 jaar met je ouder/verzorger. De loopbaancoach/mentor kan ook het zorgteam inschakelen en de schoolarts om advies vragen. Informeer de loopbaancoach/mentor altijd tijdig over een structureel gezondheidsprobleem.

Niet op tijd in de les?

De docent die lesgeeft stelt vast dat je te laat in de les bent en registreert dit. Jij of je ouder/verzorger geeft dus niet telefonisch aan school door dat je te laat bent. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Kom je vaak te laat, dan kan de school een melding van dit ongeoorloofd verzuim doen naar Leerplicht of RMC.