Hulp bij dyslexie of dyscalculie

Aanvraag voor aanpassingen examinering en toetsing

Voor leerbeperkingen zoals dyslexie, dyscalculie kun je een aanvraag indienen voor aanpassingen bij examens en toetsen.

Wil je in aanmerking komen voor aanpassingen bij examens of toetsen, dan moet je een aanvraagformulier invullen. Klik op de volgende link om bij het formulier te komen. Hier kun je het formulier downloaden. Let op: er zijn aparte formulieren voor mbo of vavo.

Alleen een volledig ingevuld formulier met de vereiste verklaringen wordt in behandeling genomen. Op het formulier staat waar en hoe je dit kunt inleveren. Als je hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier kun je een beroep doen op het Servicecentrum. Nadat je aanvraag is goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding die je volgt krijg je in je schoolmail een bevestigingsbrief.

Zorg dat je tijdig, dat wil zeggen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval minimaal vier weken voor een toetsweek een aanvraag volledig indient. Heb je geen goedgekeurde aanvraag dan heb je geen recht op hulpmiddelen.
Is een aanvraag eenmaal goedgekeurd dan heb je recht op wat er in je bevestigingsbrief staat zo lang je ingeschreven staat bij het Regio College. Dit met uitzondering van een goedgekeurde aanvraag voor aanpassingen omdat je minder dan 6 jaar onderwijs hebt genoten in Nederland. Deze kent een einddatum.


Begeleiding en advies door het Servicecentrum

Het Servicecentrum van het Regio College kan je helpen bij het omgaan met leerbeperkingen.

Zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de extra ondersteuning van een medewerker dyslexie. Zij leert je hoe je hulpmiddelen kunt gebruiken tijdens je opleiding. Je kunt ook uitleg krijgen over de aangepaste rekentoets en geholpen worden bij de aanvraag hiervoor. Dit doet het Servicecentrum samen met je rekendocent.

Het Servicecentrum kan ook onderzoeken of er sprake is van dyslexie of dyscalculie. Mogelijk leidt dit tot het advies om een officieel onderzoek te laten doen door een extern bureau. De kosten voor dit onderzoek zijn dan wel voor eigen rekening.