Hulp bij dyslexie of dyscalculie

Aanvraag voor aanpassingen examinering en toetsing

Voor leerbeperkingen zoals dyslexie en dyscalculie kun je een aanvraag indienen voor aanpassingen bij examens en toetsen. Klik hier voor meer info en aanvragen.

Dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen

Heb je moeite met rekenen dan kun je ook ondersteuning krijgen. De rekendocent kan jou voor de ondersteuning aanmelden.

Dyslexie

Denk je dat je dyslexie hebt?

Als je vermoedt dat je dyslexie hebt, dan kan er een screening worden afgenomen. Aan deze screening zijn geen kosten verbonden. Je vraagt de screening samen met jouw loopbaancoach via Eduarte of je stuurt een e-mail naar zorgteam@regiocollege.nl.

De screening duurt ongeveer drie uur. Daarna krijg je een adviesgesprek waarin we met jou (en als je wilt met jouw ouders/verzorgers) de testresultaten bespreken. Als uit de screening blijkt dat je vermoedelijk dyslexie hebt, kan je doorverwezen worden naar een extern bureau. Deze doorverwijzing garandeert niet dat er bij het externe bureau een verklaring wordt afgegeven. Er kan pas een officiële dyslexieverklaring worden afgegeven als er bij dit externe bureau uit de vervolgonderzoeken blijkt dat je dyslexie hebt. Je betaalt de onderzoeken bij het externe bureau zelf.

Voorleesondersteuning (Claroread)

Claroread wordt gebruikt door studenten om toetsen en teksten te laten voorlezen. Het staat op alle vaste computers van het Regio College. Je kan dit aanvragen door een e-mail te sturen naar zorgteam@regiocollege.nl of door op het aanvraagformulier voor aanpassingen bij toetsen en examens aan te geven dat je de voorleessoftware wil gebruiken. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maak je een afspraak zodat de software ook op de laptop geïnstalleerd wordt. Als de software op de laptop staat, dan wordt er een afspraak met de jou en je loopbaancoach gemaakt waarin wordt besproken hoe Claroread gebruikt kan worden. Let op: de software kan niet geïnstalleerd worden op een Macbook of tablet.

Extra begeleiding dyslexie

Sommige studenten met dyslexie hebben extra begeleiding nodig, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met de werkwoordspelling, bepaalde spellingscategorieën of begrijpend lezen. Als jij vastloopt in het onderwijs door jouw dyslexie, dan kun je een paar keer individuele begeleiding van de dyslexie-expert krijgen.

Team Passend Onderwijs kan en wil je graag helpen bij het omgaan met leerbeperkingen. Mail zorgteam@regiocollege.nl of bel 075-6814050.