Opleidingskosten

Volg je een mbo-opleiding, dan zijn daar kosten aan verbonden. Allereerst betaal je les- of cursusgeld. Verder betaal je extra opleidingskosten voor leermiddelen die je nodig hebt, bijvoorbeeld boeken, materialen of een laptop. Tot slot zijn er nog extra kosten. De diverse kosten die bij het volgen van een mbo-opleiding komen kijken en welke tegemoetkomingen er zijn, worden hieronder toegelicht. 


Financiële tips

Loop geen geld mis! Wellicht heb je recht op één of meer van de onderstaande financiële tegemoetkoming(en). 

Met het studentenreisproduct kun je vrij of met korting reizen met de trein, tram, bus en metro in heel Nederland. Je kunt kiezen voor een week- of weekendabonnement. Kijk hier of en onder welke voorwaarden je recht hebt op een studentenreisproduct: 

Met vragen kun je terecht bij het Servicecentrum.


Lesgeld (BOL) en cursusgeld (BBL)

Ben je aan het begin van het schooljaar (op 1 augustus) 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dat is door het ministerie vastgesteld. De hoogte van het lesgeld bedraagt voor schooljaar 2024-2025 € 1.419,-. Het lesgeld wordt door DUO gefactureerd.

Ben je aan het begin van het schooljaar (op 1 augustus) 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld. Ook dit is door het ministerie vastgesteld. In een aantal gevallen betaalt je werkgever het cursusgeld. Voor niveau 1 en 2 bedraagt het cursusgeld voor 2024-2025 € 295,-. Voor niveau 3 en 4 is het bedrag vastgesteld op € 715,-. Het cursusgeld wordt door het Regio College in september digitaal per accept e-mail gefactureerd.

Als je stopt met je opleiding, kun je in een aantal gevallen (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen. Je leest er meer over op de website van de Rijksoverheid. Alle informatie over het betalen van het lesgeld, de gevolgen van overstappen naar een andere opleiding en lesgeld terugvragen is te vinden op de website van DUO.


Opleidingskosten

 

Opleidingskosten bestaan uit:

  1. Basisuitrusting school; alles wat de student nodig heeft om op school zijn opleiding te volgen en examen te doen. School schaft dit aan.
  2. Basisuitrusting leerbedrijf; alles wat de student nodig heeft om zijn stage te volgen. Het leerbedrijf schaft dit aan.
  3. Onderwijsbenodigdheden; benodigdheden voor persoonlijk gebruik zoals boeken, laptop, licenties, werkschoenen. Dit schaf je zelf aan.
  4. Extra faciliteiten of activiteiten; niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding maar hebben wel een meerwaarde. Voor deelname kan een bijdrage gevraagd worden. Deelname is op basis van vrijwilligheid.

De kosten kunnen verschillen per opleiding. Kijk bij jouw opleiding voor de bedragen.

Mocht het gebeuren dat je een leermiddel hebt aangeschaft dat vervolgens niet wordt gebruikt en ook niet als naslagwerk dient, dan kan je hierover een klacht indienen bij de teammanager van je opleiding. De teammanager beslist dan of je het geld terug krijgt.


Extra kosten die in een aparte overeenkomst worden vastgelegd

Mogelijke extra kostenposten zijn:

  1. Het laten vastleggen van vrijstellingen door de student of werkgever;
  2. Meedoen aan niet kwalificerende in- of externe examens;
  3. Gebruik van kluisjes (borg);
  4. Inkopen extraneus examens door student.

Hulp bij opleidingskosten

Voor ouders/verzorgers van 18- studenten met een laag inkomen en voor 18+ studenten met een klein budget

Heb jij of heeft je ouder/verzorger om financiële redenen moeite met de aanschaf van leermiddelen en/of loop je door bijzondere omstandigheden (zwanger, langdurig ziek) studievertraging op, dan kan je mogelijk een vergoeding krijgen voor lesmateriaal, zoals boeken, licenties, bedrijfskleding en gereedschap.

Lees hier verder of en hoe je in aanmerking kunt komen. Hier vind je ook de aanvraagformulieren.

 

Vragen?

Heb je vragen over opleidingskosten, facturen en betalingsregelingen? Neem dan contact op met de financiële administratie.

Telefoon: (075) 681 91 14
E-mail: fadebiteuren@regiocollege.nl