Menu
Studeren aan het Regio College

Opleidingskosten

Volg je een mbo-opleiding, dan zijn daar kosten aan verbonden. Allereerst betaal je lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL). Verder betaal je extra opleidingskosten voor leermiddelen die je nodig hebt, bijvoorbeeld boeken, materialen of een laptop. Daarnaast is er ook sprake van niet-opleidingsgebonden leermiddelen die je betaalt om deel te kunnen nemen aan activiteiten als introductiedagen. Tot slot zijn er nog extra kosten. Je kunt hierbij denken aan borg voor een kluisje of een individuele test die je moet doen.

De diverse kosten die bij het volgen van een mbo-opleiding komen kijken, worden hieronder nog eens nader toegelicht. Onderaan de pagina krijg je meer informatie over de betaling en regelingen die je hiervoor kunt treffen.


Lesgeld (BOL)

Ben je aan het begin van het schooljaar (op 1 augustus) 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dat is door het ministerie vastgesteld. De hoogte van het lesgeld bedraagt voor schooljaar 2020-2021 € 1.202,-. Het lesgeld wordt door DUO gefactureerd.


Cursusgeld (BBL)

Ben je aan het begin van het schooljaar (op 1 augustus) 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld. Ook dit is door het ministerie vastgesteld. In een aantal gevallen betaalt je werkgever het cursusgeld. Voor niveau 1 en 2 bedraagt het cursusgeld voor 2020-2021 € 250,-. Voor niveau 3 en 4 is het bedrag vastgesteld op € 606,-. Het cursusgeld wordt in september gefactureerd.


Financiële compensatie les- of curusgeld nodig in verband met Corona? 
Kijk op de website van DUO

Heb je meer tijd nodig om je opleiding af te ronden en wil je weten of je in aanmerking komt voor een financiële compensatie van lesgeld of cursusgeld via Duo? Of wil je weten wat je moet doen om deze compensatie te ontvangen via Duo? Je vindt alle informatie op de website van DUO


Extra opleidingskosten voor leermiddelen (kijk bij de betreffende opleiding voor de bedragen).

Vanaf het schooljaar 2020-2021 bestaan de opleidingskosten uit:

  1. Basisuitrusting school; alles wat de student nodig heeft om op school zijn opleiding te volgen en examen te doen (inclusief gereedschappen).
  2. Basisuitrusting Leerbedrijf; alles wat de student nodig heeft om zijn stage te volgen.
  3. Onderwijsbenodigheden (aan te schaffen door de student); Benodigdheden voor persoonlijk gebruik zoals boeken, laptop, licenties, werkschoenen.
  4. Extra faciliteiten of activiteiten; niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding maar hebben wel een meerwaarde. Voor deelname kan een bijdrage gevraagd worden. Deelname is op basis van vrijwilligheid.

Extra kosten die in een aparte overeenkomst worden vastgelegd

Mogelijke extra kostenposten zijn:

  1. Het laten vastleggen van vrijstellingen door de student of werkgever
  2. Individuele tests of een assessment via het Servicecentrum; 
  3. Meedoen aan niet kwalificerende in- of externe examens;
  4. Gebruik van kluisjes (borg);
  5. Inkopen extraneus examens door student.

Betaling van les- of cursusgeld en financiering

Je krijgt een factuur van het Regio College en die kun je dan via de bank betalen. Ben je een BBL-student dan betaalt in sommige gevallen de werkgever de kosten. 

Hulp bij opleidingskosten voor ouders met een laag inkomen

Het Regio College heeft een regeling voor ouders met een laag inkomen, die een minderjarig kind hebben op een BOL-opleiding in het mbo. Deze regeling komt tegemoet aan de extra schoolkosten. Je kunt hier ook al voor dit schooljaar gebruik van maken. Lees hier meer over de regeling hulp bij opleidingskosten.

Studiefinanciering 

Informatie over studiefinanciering kun je vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep): www.duo.nl.
Met vragen kun je ook terecht bij het Servicecentrum.


Regeling opleidingskosten en studiebijdragen

Klik hier voor de complete regeling


Vragen?

Heb je vragen over opleidingskosten, facturen en betalingsregelingen? Neem dan contact op met de Financiële Administratie.

Telefoon: (075) 681 91 14
E-mail: fadebiteuren@regiocollege.nl

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Meld je voor 1 mei 2021 aan!Meld je voor 1 mei 2021 aan!