Werken bij het Regio College

We hebben de volgende vacatures:

 

Secretaresse (0,8 – 1,0 fte) voor het College van Bestuur en de dienst Bedrijfsvoering, Zaandam 

Directeur bedrijfsvoering (1,0 fte) voor het Horizon College, Alkmaar

Docent creatieve vorming (0,4 tot 0,8 fte i.v.m. ziektevervanging) voor de School Zorg, welzijn & sport, Zaandam

Docent Engels (0,4-0,5 fte), team MEI/MKT, School voor Techniek & ICT, Zaandam

Business Controller (0,6 fte), voor team Planning & Control, Zaandam

Stagiair Veiligheid, voor dienst Bedrijfsvoering, Zaandam

Projectleider Leven Lang Ontwikkelen (LLO), Zaandam

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de cao mbo. Er is een tegemoetkoming in de ziektekosten en een eindejaarsuitkering van een volledige dertiende maand. Alle medewerkers, of ze nu in het onderwijs of in de ondersteuning daarvan werken, hebben recht op dertig vrije dagen.

Personeelsbeleid

Kwaliteit van arbeid is een belangrijk uitgangspunt van ons personeelsbeleid. Individuele professionele ontwikkeling en teamontwikkeling zijn, naast verzuimpreventie, belangrijke thema’s die in resultaatgesprekken tussen leidinggevende en medewerker aan de orde komen. Zo is er een goede begeleiding van startende docenten en krijgen docenten de ruimte om te werken aan hun professionele ontwikkeling. Het Regio College vindt het belangrijk dat medewerkers het beste uit henzelf halen. Zodat zij studenten kunnen helpen het beste uit henzelf te halen.

Inspraak

Het Regio College heeft een ondernemingsraad (OR). Het College van Bestuur legt plannen ter advisering of ter instemming voor aan de OR. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in het OR-reglement.

Salaris

Met het salaris is niets mis. Als starter verdien je meteen goed. De cao mbo, de collectieve arbeidsovereenkomst voor de roc’s, heeft twee verschillende salarislijnen; een voor docenten en een voor de overige beroepen.

Open sollicitatie

Wil je een open sollicitatie sturen? Mail dan naar sollicitatie@regiocollege.nl.