Werken bij het Regio College

We hebben de volgende vacatures:

 

Onderwijs

Docent marketing en communicatie (0,6 - 0,8 fte), team Commercieel, school voor Economie & Toerisme, Zaandam

Docent economie (0,8-1 fte), team Administratief Juridisch, school voor Economie & Toerisme, Zaandam

Teammanager Dienstverlening (0,6 fte), school voor Zorg, Welzijn & Sport, Zaandam

Docent wiskunde A (ca. 0,5 fte), team Vavo, school voor Economie & Toerisme, Zaandam

Docent Office Support/Burgerschap (0,8 fte), team Office Support, school voor Economie & Toerisme, Zaandam

Docent bouwkunde (1 fte), voor de school voor Techniek & ICT, locatie Jufferstraat - Zaandam

(Startend) docent Nederlands 0,8 – 1,0 fte, voor diverse teams, met ingang van start schooljaar 2022-2023, Zaandam

Docent Nederlands (0,5 - 0,6 fte), voor team Entree, school voor Zorg, Welzijn & Sport, Zaandam

Ondersteunend

Programmamanager Techlands, 24-40 uur per week, Zaandam

Congiërge (facilitair medewerker A), (0,6 fte) voor dienst Bedrijfsvoering, Zaandam

Medewerker Meldpunt (0,6 fte), voor dienst Bedrijfsvoering, Zaandam

Teammanager informatiemanagement en informatietechnologie, (0,8 – 1,0 fte), Zaandam

Programmamanager Leven Lang Ontwikkelen (LLO) (1,0 fte), voor gezamenlijk project van Horizon College en Regio College

Facilitair medewerker (receptionist) (0,6 fte), voor dienst Bedrijfsvoering, Zaandam

Projectleider RIF Ontzorg de Zorg, (0,5 fte), voor gezamenlijk project van ROC Kop van Noord-Holland, ROC Regio College en ROC Horizon College

Stageplaatsen

Stagiair Communicatie, voor team Communicatie & Werving, Zaandam

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de cao mbo. Er is een tegemoetkoming in de ziektekosten en een eindejaarsuitkering van een volledige dertiende maand. Alle medewerkers, of ze nu in het onderwijs of in de ondersteuning daarvan werken, hebben recht op dertig vrije dagen.

Personeelsbeleid

Kwaliteit van arbeid is een belangrijk uitgangspunt van ons personeelsbeleid. Individuele professionele ontwikkeling en teamontwikkeling zijn, naast verzuimpreventie, belangrijke thema’s die in resultaatgesprekken tussen leidinggevende en medewerker aan de orde komen. Zo is er een goede begeleiding van startende docenten en krijgen docenten de ruimte om te werken aan hun professionele ontwikkeling. Het Regio College vindt het belangrijk dat medewerkers het beste uit henzelf halen. Zodat zij studenten kunnen helpen het beste uit henzelf te halen.

Inspraak

Het Regio College heeft een ondernemingsraad (OR). Het college van bestuur legt plannen ter advisering of ter instemming voor aan de OR. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in het OR-reglement.

Salaris

Met het salaris is niets mis. Als starter verdien je meteen goed. De cao mbo, de collectieve arbeidsovereenkomst voor de roc’s, heeft twee verschillende salarislijnen; een voor docenten en een voor de overige beroepen.

Open sollicitatie

Wil je een open sollicitatie sturen? Mail dan naar sollicitatie@regiocollege.nl.