Menu
Over ons

Werken bij het Regio College

Het Regio College in Zaandam C95 en C97

Het Regio College heeft op dit moment de volgende vacatures:

Docent Zorg, (0,8 fte, ivm zwangerschapsverlof), Zaandam & Purmerend

Veiligheidscoördinator (0,6-0,8 fte), tijdelijk voor 6 maanden, Zaandam

Senior adviseur Onderwijs & Kwaliteit, (0,8-1,0 fte), Zaandam

Monteur infra techniek, met ambitie in het onderwijs, (docent machinisten en monteurs inframachines, 0,8 fte)

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de cao mbo. Er is een tegemoetkoming in de ziektekosten en een eindejaarsuitkering van een volledige dertiende maand. Alle medewerkers, of ze nu in het onderwijs of in de ondersteuning daarvan werken, hebben recht op dertig vrije dagen.

Personeelsbeleid

Kwaliteit van arbeid is een belangrijk uitgangspunt van ons personeelsbeleid. Individuele professionele ontwikkeling en teamontwikkeling zijn, naast verzuimpreventie, belangrijke thema’s die in resultaatgesprekken tussen leidinggevende en medewerker aan de orde komen. Zo is er een goede begeleiding van startende docenten en krijgen docenten de ruimte om te werken aan hun professionele ontwikkeling. Het Regio College vindt het belangrijk dat medewerkers het beste uit henzelf halen. Zodat zij studenten kunnen helpen het beste uit henzelf te halen.

Inspraak

Het Regio College kent een ondernemingsraad (OR). Het College van Bestuur legt plannen ter advisering of ter instemming voor aan de OR. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in het OR-reglement.

Salaris

Met het salaris is niets mis. Als starter verdien je meteen goed. De cao mbo, de collectieve arbeidsovereenkomst voor de roc’s, heeft twee verschillende salarislijnen; een voor docenten en een voor de overige beroepen.

Vacatures

Wil je een open sollicitatie sturen? Mail dan naar sollicitatie@regiocollege.nl.