Informatie over aanmelden mbo

Digitaal aanmelden

Leerlingen kunnen zich digitaal aanmelden via de website 

Toelichting bij het aanmelden

Cijferlijst

Bij de aanmelding vragen wij de leerling een kopie legitimatie en de meest recente cijferlijst (laatste rapportuitdraai) te uploaden. Bovenaan deze cijferlijst vragen wij de leerling de naam van de school, de leerweg en de sector te vermelden. Aan de hand van deze cijferlijst kunnen wij bepalen of een leerling (waarschijnlijk) zal voldoen aan de toelatings- en doorstroomeisen van het Regio College. 


Tweede voorkeur

Uw leerling hoeft zich maar één keer digitaal bij ons aan te melden. Bij deze aanmelding kan de leerling eventueel een 2e en 3e opleidingskeuze aangeven.


Wet toelatingsrecht

Er is een nieuwe wet die het toelatingsrecht in het mbo regelt. Je vooropleiding en diploma bepalen voor welk niveau (2 tot en met 4) in het mbo je je kunt aanmelden. Voor een aantal opleidingen moet je bovendien bepaalde vakken in je pakket hebben. In onze opleidingsbrochures en bij elke opleiding op onze website zie je wat de toelatingseisen zijn. Voldoe je niet aan de toelatingseisen dan ben je in principe welkom bij de entreeopleiding.

Voor sportopleidingen zijn er aanvullende eisen: Voor de opleidingen Sport en bewegingsleider, niveau 3 en coördinator sportinstructie, training en coaching, niveau 4 zijn er  aanvullende eisen. Kijk voor meer informatie hierover bij de opleidingen op onze website. 

Werknemers (BBL): ook voor een BBL opleiding op niveau 2, 3 of 4 ben je toelaatbaar als je aan de toelatingseisen voldoet. We kunnen je pas definitief inschrijven als je werk en een arbeidsovereenkomst hebt. 

Wilt u meer weten over de nieuwe wet toelatingsrecht? Bekijk dan het filmpje van de Rijksoverheid.


Alsnog toelaatbaarheids procedure

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een toelatingsonderzoek en als de uitkomst positief is in te stromen op een hoger niveau dan waarvoor de student wettelijk toelaatbaar is. Hier vindt u informatie over deze procedure. U kunt ook contact opnemen met ons Servicecentrum.


Overstap vo-mbo met het overstapdashboard

Het Regio College werkt voor de overstap vanuit het vo naar het mbo met het overstapdashboard ODB van de RMC-regio Amsterdam. Dit systeem volgt alle overstappers in de RMC-regio Amsterdam. Klik hier voor informatie over de overstap-procedure en over het dashboard zelf. 


Aanmelden voor 1 april

Wij adviseren leerlingen om zich zo vroeg mogelijk, liefst voor 1 april aan te melden. Leerlingen die zich voor 1 april aanmelden en de gevraagde bescheiden uploaden, opsturen of meenemen naar de intaketest kunnen we garanderen dat ze voor de zomervakantie weten of ze geplaatst zijn voor de opleiding van hun 1e voorkeur.

Deze afspraak beoogt zoveel mogelijk leerlingen te stimuleren zich tijdig aan te melden en hierdoor wordt de kans kleiner dat zij voor het voortgezet onderwijs een voortijdig schoolverlater worden. Begin april is immers dan al duidelijk welke leerlingen zich nog niet hebben aangemeld en het voortgezet onderwijs kan dan eventueel samen met de gemeente nog actie ondernemen.


Twijfel over de keuze voor de opleiding of extra ondersteuning nodig?

Twijfelt uw leerling over de keuze voor de opleiding en heeft hij advies nodig? Of verwacht u dat er extra begeleiding nodig hebt om de opleiding te kunnen doen? De leerling kan dit dan aangeven bij de aanmelding. Ons Servicecentrum helpt u dan graag verder.


Passend onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het kader van passend onderwijs (bijvoorbeeld als gevolg van een handicap, chronische ziekte of ernstige gedragsproblemen) worden aangeraden zich ruim voor 1 april aan te melden. Een verlengde intake maakt voor deze leerlingen namelijk altijd onderdeel uit van het aanmeld- en plaatsingsproces. 

Op het moment dat de aanmelding, het instroomformulier, de legitimatie en de cijferlijst binnen zijn, neemt het Servicecentrum contact op met de leerling en de ouders/verzorgers (als de leerling jonger is dan 18) om de intake te begeleiden. In een gesprek wordt dan, samen met de opleiding, bekeken of de gewenste ondersteuning kan worden geboden. Als deze ondersteuning uitvoerbaar is wordt met de leerling een aparte bijlage bij de onderwijs-overeenkomst opgesteld.
Meer over (extra) begeleiding bij het Regio College vindt u hier.


Check de e-mail

We nemen contact over de aanmelding op met de leerling per e-mail of telefonisch. Het is dus van belang dat uw leerling de e-mail geregeld checkt.


Kennismaken en advies

Na de aanmelding nodigen we de leerling uit voor een kennismaking met de opleiding en het beroep waarvoor wordt opgeleid. De wijze waarop je met de opleiding kennis maakt verschilt per opleiding. Er zijn opleidingen die de kennismaking centraal organiseren maar er zijn ook opleidingen waar de leerling een individueel een gesprek heeft. Na je aanmelding laten we zo snel mogelijk weten wanneer de kennismaking plaatsvindt en hoe deze eruit ziet. 

Doel van onze kennismaking is om de leerling te leren kennen en met de leerling te kijken of de door gekozen opleiding goed bij zijn of haar talenten en ambities past. Is dit de opleiding die hij of zij echt wilt gaan doen of is er nog twijfel? De leerling beslist zelf in welke opleiding hij wil starten. Wij adviseren daarbij graag.