Doorstroomregeling vmbo-mbo

Bij doorstroom van een profiel op het vmbo naar dezelfde sector in het mbo zijn geen aanvullende eisen. In overige gevallen hanteren we de volgende doorstroomeisen:

Van vooropleiding op vmbo 

naar mbo

mbo-niveau 

aanvullende doorstroomeisen 

Vmbo-bl profiel Economie en ondernemen,
Zorg en welzijn of Groen
Techniek  Basisberoepsopleiding (niveau 2) Wiskunde of natuur- en scheikunde 1 heeft deel uitgemaakt
van het examen
Vmbo-kl, -gl of -tl, profiel Economie en ondernemen,
Zorg en welzijn of Groen
Techniek Vak- of
middenkaderopleiding (niveau 3 of 4)
idem
Vmbo-bl profiel Maritiem en techniek,
Zorg en welzijn of Groen
Economie Basisberoepsopleiding(niveau 2) Wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal heeft deel uitgemaakt van het examen. Dit geldt niet voor secretarieel medewerker of bedrijfsadministratief medewerker.
Vmbo-kl, -gl of -tl, profiel Economie en ondernemen,
Zorg en welzijn of Groen
Economie Vak- of
middenkaderopleiding (niveau 3 of 4)
idem

Een leerling die niet voldoet aan de eisen zoals opgenomen in bovenstaande schema en aan eventuele aanvullende toelatingsvoorwaarden van opleidingen (zie op deze website bij de opleiding zelf), wordt niet toegelaten, tenzij de examencommissie anders beslist.

Een leerling die de afgelopen twee studiejaren bij een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs was ingeschreven voor een entreeopleiding, wordt niet toegelaten tot de entreeopleiding.