Menu
Decanen

Informatie over mbo

Welkom bij het Regio College

Uw leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten kiezen voor een vervolgopleiding en u wilt ze daar zo goed mogelijk bij helpen. Met een juiste keuze gaat uw leerling straks met plezier naar school en is de kans op succes in school en beroep het grootst. Wij hebben hier een aantal zaken die te maken hebben met het kiezen van een opleiding en de overstap van vmbo naar mbo op een rij gezet: 

Relatiebijeenkomst

Ieder jaar in november organiseert het Regio College een relatiebijeenkomst waar u als decaan, mentor of schoolleider van harte welkom bent.  
Meer informatie


Nieuws voor decanen

Hier vindt u nieuwsbrieven voor decanen


Informatie over aanmelden mbo-opleiding

Hier vindt u informatie over de aanmeldings- en plaatsingsprocedure; aanmelden voor 1 april; instroomformulier; vooropleidings- en doorstroomeisen.
Meer informatie


Doorstroomregeling

Hier vindt u informatie over de doorstroomregeling (indien een leerling een mbo-opleiding in een andere sector wil gaan doen).  
Meer informatie

Wat is mbo?

Als een leerling de stap gaat maken van het voortgezet onderwijs naar het mbo komt hij in een andere (onderwijs)wereld terecht. Op het mbo worden andere dingen van hem verwacht. En ook de manier van leren is anders.
Meer informatie


Checklist help mij kiezen

Kiezen voor een vervolgopleiding is meestal niet gemakkelijk en kost tijd. Wij hebben een checklist gemaakt met wat je zelf kunt doen om tot een goede keuze voor een mbo-opleiding te komen. 
Meer informatie


Opleiding in cijfers

Bij iedere opleiding vindt u in de rechterkolom een link naar cijfermatige gegevens over de opleiding 'deze opleiding in cijfers'. Het gaat om gegevens zoals arbeidsmarkt en kwaliteit van de opleiding. Deze gegevens worden geregeld vernieuwd. Mocht u vragen hebben over deze cijfers, dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum.
Meer informatie


Begeleiding tijdens de studie

Sommige studenten hebben extra begeleiding nodig om hun studie succesvol af te kunnen ronden. Er zijn bijvoorbeeld persoonlijke of fysieke problemen. Of er ontstaat twijfel over de studiekeuze. Het Regio College biedt veel begeleiding. 
Meer informatie


Tegemoetkoming schoolkosten

Het Ministerie van Onderwijs heeft een bijdrage in de schoolkosten in het leven geroepen voor ouders/verzorgers die de kosten voor lesmateriaal moeilijk kunnen opbrengen. Deze bijdrage kan via het Servicecentrum van het Regio College worden aangevraagd.
Meer informatie


Kick-off dag (voorheen documentendag)

Het Regio College organiseert ieder schooljaar een Kick-off dag voor nieuwe studenten. Het doel van deze dag is de inschrijving van de studenten definitief te maken. Kijkt u voor data van in onze agenda.

Informatie overstap havo naar mbo

Overweegt uw leerling de overstap van de havo naar een mbo-opleiding? In veel gevallen kun je instromen in een mbo-opleiding zonder dat je je einddiploma havo hebt gehaald. Het Regio College houdt ieder jaar speciaal voor leerlingen van havo en hun ouders een informatieavond over de overstapmogelijkheden. Check onze agenda voor data.


Informatieavond voor havisten

Ieder jaar organiseert het Regio College een informatiebijeenkomst speciaal voor leerlingen die van het havo komen en hun ouders. Op deze avond krijgen zij voorlichting over het mbo in het algemeen en over opleidingen van het Regio College die passend zijn voor havo-leerlingen. 
Meer informatie

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!