Pedagogisch medewerker kinderopvang

BOL, niveau 3

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Opvoeden is een uitdaging. Pedagogisch medewerkers zijn in onze maatschappij daarom van grote waarde. De opleiding Pedagogisch medewerker is dé opleiding als je in de kinderopvang aan de slag wilt gaan. Tijdens de opleiding ga je je verdiepen in de ontwikkeling van personen van 0 tot 12 jaar en leer je leer- en gedragsproblemen te herkennen en te begeleiden. Op deze manier help je kinderen zich te ontwikkelingen op communicatief, taalkundig en sociaal vlak. Als je kiest voor een opleiding in de kinderopvang en het goed uitvoert, zorg je ervoor dat kinderen een fijne plek hebben om te leren en te spelen. Je begeleidt kinderen op bijvoorbeeld peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Dat kunnen ook kinderen met problemen zijn. Jij bent in die omgeving hun steun en toeverlaat. Werk je graag met kinderen en wil je een verschil maken in hun leven? Dan is de opleiding Pedagogisch medewerker jou op het lijf geschreven!

Hoe ziet de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang eruit?

Tijdens de opleiding tot pedagogisch medewerker leer je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om na het afronden aan de slag te gaan op de kinderopvang. Je krijgt theorie- en praktijklessen en doet werkervaring op in de vorm van stage.

Waar ga je werken?

 • kinderdagverblijven;
 • BSO’s (buitenschoolse opvang);
 • Peuterspeelzalen

BOL-opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang

In het eerste jaar loop je stage bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of in groep 1 t/m 4 van een basisschool. In het tweede jaar loop je drie dagen stage per week en in het derde jaar twee dagen. Je krijgt geleidelijk meer verantwoordelijkheid over het begeleiden van de groep. 

Gezamenlijk basisjaar

Je start het eerste jaar in een gezamenlijk basisjaar Pedagogisch werk niveau 3 en 4 waarin je onderzoekt welk uitstroomprofiel het beste bij jou past:

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) niveau 3;
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 (GPM);
 • Onderwijsassistent niveau 4 (OA).

In dit jaar staat het begeleiden en stimuleren van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling centraal: dat vind je terug in vakken die te maken hebben met ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde, creativiteit, beweging, natuur, voedings- en ziekteleer en sociale vaardigheden. Na het basisjaar krijg je advies over de richting die het beste bij jou past. Dit advies wordt bepaald op basis van je resultaten, je gedrag op school en je beroepshouding in de stage.

BBL-opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang: flexibel onderwijs

Onderwijs volgen op je eigen tempo, dat doe je bij onze flexibele BBL-opleiding. Tijdens de tweejarige opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 bereiden wij je voor op het werken met kinderen en ontdek je hoe het is om op een kinderopvang en/of een school te werken. De opleidingen zijn flexibel, dat betekent dat jij zelf je werktempo bepaalt. Versnellen en dus eerder je diploma halen is mogelijk, maar zelf kiezen wanneer je welke module gaat volgen, kan ook. Is flexibel onderwijs wat voor jou? Kom langs en stel je eigen leerpad samen! 

Keuzedelen

Behalve een basisdeel en een profieldeel bestaat je opleiding uit een aantal keuzedelen waar je uit gaat kiezen. Met keuzedelen kun je je vakmanschap verbreden en verdiepen of je voorbereiden op een vervolgopleiding. De keuzedelen die je volgt worden vermeld op je diploma. Je kunt kiezen uit de volgende keuzedelen:

 • Expressief talent (1e en 2e leerjaar)

In het 3e leerjaar kies je één van de volgende keuzedelen:

 • Buitenschoolse opvang (BSO) 8-12 jaar
 • Werken met baby's
 • Voorbereiding hbo

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voordat je op stage gaat of op je leerwerkplek aan de slag gaat heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Daaruit blijkt dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd die jouw functioneren in dit beroep in de weg zitten. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. Op de website www.justis.nl, van het ministerie van Justitie en Veiligheid kun je meer informatie vinden over de VOG.

Vervolgopleiding Pedagogisch medewerker  

Je kunt verder met de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4.

Praktische informatie

Toelatingseisen  

 • een vmbo-diploma kl, gl of tl;
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;
 • een mbo-diploma niveau 2.

Startdatum 

September

Duur opleiding  

BOL: 3 jaar

Locatie 

BOL: Zaandam en Purmerend

Kosten opleiding 

 • vanaf 18 jaar betaal je het landelijke vastgesteld lesgeld;
 • de kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen bedragen ± € 582 (incl. de verplichte VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag);
 • heb je nog geen laptop? Dan moet je deze aanschaffen om de opleiding te kunnen volgen. 

Meer uitleg over opleidingskosten vind je hier.

Open dag Pedagogisch medewerker kinderopvang 

Heb je interesse in de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang, maar wil je eerst een kijkje nemen op onze school en vragen stellen aan docenten en studenten? Kom dan naar onze open dag en maak kennis met het Regio College. Meer informatie over de open dag vind je hier.

Wat je wellicht ook interessant vindt