Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

BOL, niveau 4

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Opvoeden is een uitdaging. Pedagogisch medewerkers zijn in onze maatschappij daarom van grote waarde. De opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker is dé opleiding als je in de kinderopvang aan de slag wilt gaan en daarnaast kinderen die het (tijdelijk) moeilijk hebben extra wil ondersteunen. Tijdens de opleiding ga je je verdiepen in de ontwikkeling van personen van 0 tot 12 jaar en leer je leer- en gedragsproblemen te herkennen en te begeleiden. Op deze manier help je kinderen zich te ontwikkelingen op communicatief, taalkundig en sociaal vlak. Als je kiest voor een opleiding in de kinderopvang en het goed uitvoert, zorg je ervoor dat kinderen een fijne plek hebben om te leren en te spelen. Je begeleidt kinderen op bijvoorbeeld  een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal waar gewerkt wordt met een VVE-programma, een integraal kindcentrum of brede school.  Dat kunnen ook kinderen met problemen zijn. Jij bent in die omgeving hun steun en toeverlaat. Werk je graag met kinderen en wil je een verschil maken in hun leven? Dan is de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker jou op het lijf geschreven!

Hoe ziet de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker eruit?

Tijdens de opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker leer je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om na het afronden aan de slag te gaan op bijvoorbeeld een kinderopvang. Je krijgt theorie- en praktijklessen en doet werkervaring op in de vorm van stage.

Gezamenlijk basisjaar

Je start het eerste jaar in een gezamenlijk basisjaar Pedagogisch werk niveau 3 en 4 waarin je onderzoekt welk uitstroomprofiel het beste bij jou past:

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) niveau 3;
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 (GPM);
 • Onderwijsassistent niveau 4 (OA).

In het eerste jaar staat het begeleiden en stimuleren van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling centraal: dat vind je terug in vakken die te maken hebben met ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde, creativiteit, beweging, natuur, voedings- en ziekteleer en sociale vaardigheden. Na het basisjaar krijg je advies over de richting die het beste bij jou past. Dit advies wordt bepaald op basis van je resultaten, je gedrag op school en je beroepshouding in de stage.

BOL- opleiding

In het eerste jaar loop je vanaf medio november stage bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of in groep 1 t/m 4 van een basisschool. In het tweede jaar loop je drie dagen stage per week en in het derde jaar loop je weer twee dagen stage. Tijdens je tweede stage ga je je meer bezighouden met het coördineren van werkzaamheden en/of het aanbieden van specialistische begeleiding. Ga je stage lopen, dan heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Keuzedelen

Behalve een basisdeel en een profieldeel bestaat je opleiding uit een aantal keuzedelen waar je uit gaat kiezen. Met keuzedelen kun je je vakmanschap verbreden en verdiepen of je voorbereiden op een vervolgopleiding. De keuzedelen die je volgt worden vermeld op je diploma. Je kunt kiezen uit de volgende keuzedelen:

 • Expressief talent (1e en 2e leerjaar)

In het 3e leerjaar kies je één van de volgende keuzedelen:

 • Buitenschoolse opvang (BSO) 8-12 jaar
 • Werken met baby's
 • Voorbereiding hbo

Vervolgopleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Na het behalen van je niveau 4-diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je verder met een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH);
 • Pedagogiek;
 • Culturele en maatschappelijke vorming;
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening;
 • Pabo. 

Praktische informatie

Toelatingseisen

 • vmbo-diploma kl, gl of tl;
 • mbo-diploma niveau 2;
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Startdatum

Augustus

Duur opleiding

3 jaar

Locatie

Zaandam en Purmerend.

Kosten opleiding

 • vanaf 18 jaar betaal je het landelijke vastgesteld lesgeld (BOL);
 • de kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen zijn ± € 530 (incl. de verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag);
 • heb je nog geen laptop? Dan moet je deze aanschaffen om de opleiding te kunnen volgen;
 • registratie personenregister kinderopvang € 12.

Meer uitleg over opleidingskosten vind je hier.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voordat je op stage gaat heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Daaruit blijkt dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd die jouw functioneren in dit beroep in de weg zitten. Op de website www.justis.nl, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid lees je hoe je de VOG aanvraagt. 

Open dag gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Heb je interesse in de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, maar wil je eerst een kijkje nemen op onze school en vragen stellen aan docenten en studenten? Kom dan naar onze open dag en maak kennis met het Regio College. Meer informatie over de open dagen vind je hier.

Wat je wellicht ook interessant vindt: