Erkend leerbedrijf worden?

Medwerker volgt lessen bij het Regio College

U wilt graag een stagiair aannemen, maar bent nog geen erkend leerbedrijf? U kunt dit worden via het bureau van de Stichting samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zij kunnen u de officiële erkenning geven, nadat u eerst een erkenningsprocedure hebt doorlopen. Sinds augustus 2015 heeft SBB de taken van alle kenniscentra op dit gebied overgenomen. De erkenning wordt in principe binnen twee weken na aanvraag afgegeven voor een periode van vier jaar en wordt verlengd als het leerbedrijf dat wil en als er nog steeds aan de criteria wordt voldaan.

Wat houdt het in om een erkend leerbedrijf te zijn?

Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. Een leerbedrijf is een bedrijf dat stageplaatsen en leerwerkplekken biedt aan (v)mbo-leerlingen. In een leerbedrijf maken studenten kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt. Een erkend leerbedrijf is een schakel tussen de praktijk en het onderwijs. U moet als leerbedrijf zorgen voor professionele deskundige praktijkopleiders. De praktijkopleider zorgt voor de begeleiding van de student gedurende de beroepspraktijkvorming.

Als erkend leerbedrijf zorgt u naast goede begeleiding, voor passende werkzaamheden voor de student, tijd en ruimte om te leren en voor een goede afstemming van onderwijs op de praktijk. U moet bereid zijn tot overleg met de onderwijsinstelling en het kenniscentrum voor de branche.

De Belastingdienst heeft een handige website waar al uw vragen over stagiaires en leerwerkplekken uitvoerig worden beantwoord.