Financiering en subsidies

Er zijn verschillende vormen van externe financiering voor de begeleiding van praktijkleren beschikbaar.

Subsidieregeling praktijkleren

Sinds 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een mbo-BBL-student. Studenten aan een beroepsopleidende leerweg (BOL) vallen niet onder de subsidieregeling.

Het Regio College biedt opleidingen aan die zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) en daarom vallen onze opleidingen onder deze subsidieregeling. Maatwerktrajecten voor bedrijven komen alleen in aanmerking als het traject volledig aan de eisen voldoet van een volledig onderwijsprogramma mbo-BBL.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u meer te weten komen over deze subsidie.  

Advies via uw boekhouder of accountant

Wilt u als werkgever investeren in scholing? Uw accountant kan u adviseren over subsidies en andere regelingen vanuit zowel  Europese-, Nationale- als Branchefondsen.