Basis meet- en regeltechniek K0977

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Als beginnend beroepsbeoefenaar maak je gebruik van kennis van en vaardigheden op het gebied van de meet- en regeltechniek. Je  verricht verschillende werkzaamheden aan het meet- en regeltechnische deel van koude- en klimaatsystemen of industriële (proces)installaties zoals eerste lijnsonderhoud en inspectie aan het meet- en regeltechnische deel van deze installaties of systemen. Ook stel je een diagnose bij eerste lijnstoringen. Met name bij het oplossen van deze storingen wordt een groot beroep gedaan op je analytisch vermogen en je  technisch en procesmatig inzicht. Vaak is er ook maar beperkte informatie en tijd. Je werkt voor een deel volgens standaardmethoden en –protocollen. Voor het overige voert je je werk naar eigen inzicht uit afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Wat leer je? 

 • opbouw en werking van het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude en klimaatsystemen;
 • componenten binnen het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen; 
 • de componenten waar een regelkring uit is opgebouwd (opnemers, regelaars en corrigerende organen), hun principewerking en de onderlinge signaalverbindingen; 
 • verschillende typen regelaars, regelstrategieën en het instellen ervan;
 • begrippen met betrekking tot het meet- en regelproces zoals gemeten en ingestelde waarde, statische afwijking, regel- en corrigerende organen, regelkring, analoog, digitaal; 
 • samenstelling, werking, onderhoud, storingen en montagevoorschriften van corrigerende organen zoals regelventielen, enkel- en dubbelzitting-, vlinder-, drieweg-, saunderkleppen, klepvormen, pneumatische en elektrische servomotoren; 
 • samenstelling, werking, onderhoud, storingen en montagevoorschriften van moderne instrumentatie voor het meten van druk, temperatuur, hoeveelheid en flow, niveau, kwaliteit, pH, viscositeit en geleidbaarheid; 
 • samenstelling, werking, onderhoud, storingen en montagevoorschriften van regelaars en regelingen zoals aan/uit, P-, PI-, PID-regelaar, cascade feed forward, feed back, splitrange regeling en verhoudingsregeling; 
 • signalen en omvormers zoals signaaltypen (analoog, digitaal) omzetten van signalen, kabelmateriaal en remote I/O; 
 • eerste lijnsstoringzoeken, -onderhouds- en servicewerkzaamheden m.b.t. het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen;
 • toegepaste schema’s in de meet- en regeltechniek zoals instrumentatie-, blok-, proces- en installatieschema’s met de daarin gebruikte symbolen, coderingen en benamingen. 

Je doet de volgende vaardigheden op: 

 • schema's en tekeningen van het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen lezen en toepassen; 
 • componenten in het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen (de) monteren; 
 • componenten in het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen afstellen; 
 • de werking van het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen testen; 
 • meetgegevens van het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen interpreteren; 
 • zintuigelijke (vaktechnische) inspectie uitvoeren aan het meet- en regeltechnische deel van industriële; 
 • (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen;
 • eerste lijnsonderhoudsschema´s van het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties of koude- en klimaatsystemen lezen en toepassen.                

 

Soort traject: Keuzedeel certificaat

Lesmoment: maandagavond (3 x woensdagavond)

Startdata: in overleg

Studieduur: 10 weken

Leeruren: 35 uur

Kosten: € 520,- vrijgesteld van btw

Lesmateriaal: +/- € 60,-

Examenkosten: geen

Diploma: Bij een positieve afronding ontvang je een MBO keuzedeelcertificaat

 

 

Contact: 

Regio College Bedrijfsopleidingen
Telefoon:06 10 77 89 15
Email: bedrijfsopleidingen@regiocollege.nl