Veelgestelde vragen doorstroom mbo-hbo

Kan ik met mijn voorlopleiding alle hbo-opleidingen gaan doen?

Als je wilt doorstuderen als mbo-4 student heb je twee mogelijkheden. Je kunt kiezen voor de Associate degree, of voor de hbo-bachelor. Bij veel hbo-opleidingen kun je gewoon starten met je mbo-4 diploma. Maar let op! Vanaf het studiejaar 2015-2016 gelden voor een aantal hbo-opleidingen nadere vooropleidingseisen voor studenten met een mbo-diploma. Deze houden in dat je voor opleidingen in een bepaalde hbo-sectoren geen recht meer hebt op toelating als je het mbo geen opleiding hebt gedaan in een vewant domein.

De hbo-opleiding mag je wel in de gelegenheid stellen om een toelatingsonderzoek te doen. Als je in dit onderzoek laat zien dat je voldoende voorkennis hebt om te kunnen starten met de opleiding, dan mag het hbo je wel toelaten. De doorstroomroutes waarvoor beperkingen gelden, zijn de volgende:

  • het mbo-domein techniek en procesindustrie naar de hbo-sector economie;
  • het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector gezondheidszorg;
  • het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector techniek;
  • het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector gezondheidszorg;
  • het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector techniek;
  • het mbo-domein zorg en welzijn naar de hbo-sector economie;
  • het mbo-domein voedsel, natuur en leefomgeving naar de hbo-sector economie.

Kan ik de pabo-opleiding doen?

Voor de pabo gelden extra toelatingseisen. Voordat je aan de pabo kunt beginnen, moet je aantonen voldoende kennis te hebben over geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Voor jou als mbo-er betekent dit dat je drie toelatingstoetsen moet doen. Om je op deze toetsen voor te bereiden, kun je in het jaar voordat je naar de pabo gaat een (gratis) ondersteuningstraject volgen. Uitgebreide informatie over de toetsen en hoe je je daarop kunt voorbereiden vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Is er een numerus fixus?

In het hbo zijn er bepaalde opleidingen met een maximaal aantal plekken. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld. Voor deze opleidingen moet je je uiterlijk 15 januari aanmelden in Studielink. Komen er meer aanmeldingen binnen dan het maximale aantal plekken? Dan vind er selectie plaats. Hoe de opleiding selecteert, staat op de website van de betreffende hbo-opleiding. Op de website van DUO vind je een lijst van opleidingen met een numerus fixus.

Krijg ik studiefinanciering als ik hbo ga doen?

Studiefinanciering in het hoger onderwijs bestaat uit 4 onderdelen: een lening, het studentenreisproduct, de aanvullende beurs en het collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Meer informatie over studiefinanciering vind je op: https://duo.nl/particulier/mbo-er/studiefinanciering/weten-hoe-het-werkt.jsp.