Beroepsprofiel onderwijsassistent

Als onderwijsassistent help je de leerkracht waar mogelijk en begeleid je leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Op deze pagina lees je meer over de functieomschrijving van een onderwijsassistent en wat je gaat verdienen. Op deze manier ben je goed voorbereid voor je start met de opleiding Onderwijsassistent.

Wat is een onderwijsassistent? 

Juffen en meesters komen vaak handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent ben jij hun steun en toeverlaat. Kleuters helpen bij een vouwopdracht in het kader van voorbereidend rekenen. Materialen klaarzetten voor een knutselles rond een bepaald thema. Extra aandacht geven aan kinderen die niet goed mee kunnen komen. Bijvoorbeeld door individueel of in kleine groepjes les te geven aan kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het lezen of rekenen. Maar ook: met de groep oefenen voor de jaarlijkse opvoering, het Sinterklaasfeest organiseren en helpen bij de sportdag. Kortom, een afwisselend beroep, want geen enkele dag is hetzelfde.

Wat zijn je taken als onderwijsassistent? 

  • Je werkt ter ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht;
  • Je begeleidt leerlingen onder andere bij rekenen, taal, het aanleren van sociaal gedrag en gymactiviteiten;
  • Je ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van activiteiten zoals sportdagen, uitstapjes, feestjes of ouderavonden;
  • Je begeleidt leerlingen met een specifieke zorgbehoefte (passend onderwijs).

Welke competenties heb je nodig?

  • Flexibel: je krijgt continu te maken met veranderende omstandigheden waarvoor creatieve oplossingen gevonden moeten worden;
  • Verantwoordelijk: je bent verantwoordelijk voor de educatie en welzijn van kinderen;
  • Inlevingsvermogen: je kunt je goed inleven in kinderen, maar ook in hun ouders.
  • Samenwerken: je werkt samen met de leerkracht. Het is belangrijk dat jullie elkaar goed begrijpen en dezelfde aanpak hanteren omtrent de zorg voor kinderen;
  • Communiceren: goede communicatie is van groot belang, maar ook kunnen luisteren is een competentie die je in bezit wil hebben.
  • Organiseren: je slaagt erin om dingen tot stand te brengen en in goede banen te leiden.

Werken als onderwijsassistent 

Als je de opleiding tot onderwijsassistent hebt afgerond, kun je aan de slag op een basisschool, middelbare school maar ook in het speciaal onderwijs.

Doorstroommogelijkheden 

De opleiding vormt ook een mooie opstap naar het hbo; Pabo, SPH of Pedagogiek. Tijdens de opleiding besteden we extra aandacht aan rekenen en taal, zodat je goed in staat bent de reken- en taaltoetsen in het eerste jaar van de pabo te halen.

Werktijden 

Veel scholen beginnen om 08:30 en eindigen om 15:00. Dit zijn niet de tijden die gelden voor jou als onderwijsassistent. Je begint eerder om de dag goed voor te bereiden en leerlingen welkom te heten. Nadat de leerlingen naar huis gaan om 15:00 uur, vervul jij nog taken zoals het invullen van rapportcijfers en het deelnemen aan oudergesprekken.

Hoeveel verdien je als onderwijsassistent 

Als je aan de opleiding Onderwijsassistent begint wil je ook weten wat je gaat verdienen. Het startsalaris is het minimumloon en kan oplopen tot ongeveer 2.600 euro bruto. Het minimumloon is afhankelijk van je leeftijd, kennis en ervaring.

CAO  

In de CAO vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Wat je wellicht ook interessant vindt