Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - doorstroom

BBL, niveau 4

 • studenten mbo pedagogisch werk oefenen met een docent
Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Heb je een mbo-diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) of Sociaal pedagogisch werk (SPW) op niveau 3? Dan kun je in één of anderhalf jaar je diploma op niveau 4 halen.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker:

 • doe je hetzelfde werk als de pedagogisch medewerker;

En daarnaast:

 • begeleid je kinderen met ontwikkelingsachterstanden; 
 • begeleid en stimuleer je jongeren die het – tijdelijk – moeilijk hebben;
 • ben je aanspreekpunt voor ouders, collega’s en externe betrokkenen bij de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsbehoeften;
 • vervul je een aansturende en begeleidende rol voor collega's;
 • voer je coördinerende taken uit..

Waar werk je?

Met het diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je aan de slag bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal waar gewerkt wordt met een VVE-programma, een integraal kindcentrum of brede school. Ook kun je aan de slag in het speciaal basisonderwijs, de dagopvang of een andere jeugdzorginstelling, waarbij je kinderen of jongeren in een groep ondersteunt.

Beroepspraktijkvorming (bpv)

Je loopt twee dagen per week stage op een nieuwe stageplek, om te werken aan je niveau 4-competenties. Tijdens je stage ga je je meer bezighouden met het coördineren van werkzaamheden en/of het aanbieden van specialistische begeleiding. Ga je stage lopen, dan heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Keuzedelen

Lees hier meer over de keuzedelen waar je uit kunt kiezen en de inhoud ervan.

Verder leren?

Na het behalen van je niveau 4 diploma kun je verder met een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Sociaalpedagogische hulpverlening; 
 • Pedagogiek; 
 • Culturele en maatschappelijke vorming; 
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening:
 • Pabo.

Toelatingseisen

Je kunt instromen met een mbo-diploma niveau 3 van:

  • Sociaal pedagogisch werk (SPW);
  • Pedagogisch medewerker (PMK);
  • Adviesleeftijd is vanaf 18 jaar

Startdatum

Juli 2024

Duur

1 tot 1,5 jaar

Plaats

Purmerend

Opleidingskosten (eerste leerjaar)

 • Vanaf 18 jaar betaal je het landelijk bepaalde lesgeld;
 • de kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen bedragen ± € 425 (incl. de verplichte VOG, Verklaring omtrent Gedrag). Mogelijk heb je een deel materialen al in je bezit;
 • heb je nog geen laptop? Dan moet je deze aanschaffen om de opleiding te kunnen volgen.

Meer uitleg over je opleidingskosten vind je hier.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voordat je op stage gaat heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Daaruit blijkt dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd die jouw functioneren in dit beroep in de weg zitten. Op de website www.justis.nl, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid lees je hoe je de VOG aanvraagt.