Werkvoorbereider

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Als werkvoorbereider verricht je jouw werkzaamheden in de techniekomgeving. Je werkt veelal voor productie- of installatiebedrijven. De werkzaamheden worden op kantoor, vaak in een productieruimte of in de omgeving van een technisch dienst, uitgevoerd. Je werkt vanuit een vaste locatie of reist van werklocatie naar werklocatie.

Als werkvoorbereider werk je zelfstandig en ben je verantwoordelijk voor een optimale taakuitvoering van jouw eigen takenpakket. Je ontvangt de opdracht van jouw leidinggevende waaraan je ook verantwoording aflegt. Het vereist een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en je durft beslissingen te nemen. Je kunt goed analyseren en werkt nauwkeurig. Door jouw kennis en ervaring met de beroepspraktijk kan je op verschillende niveaus communiceren en organiseren. Ook met externe partijen. Jij bent klantgericht, kosten- en kwaliteitsbewust.

Inhoud cursus Werkvoorbereider

Verzamelen en verwerken productiegegevens
Je onderzoekt welke gegevens beschikbaar moeten zijn zoals bijvoorbeeld materiaallijsten en realisatieafspraken. Deze verzamel je zelf of je schakelt deskundigen in. Ook verwerk en registreer je de gegevens volgens geldende bedrijfsvoorschriften. Met de klant en/of leidinggevende stem je af of de vastgelegde productiegegevens compleet en juist zijn.

Dus:  Afstemmen -  Anderen raadplegen en betrekken - Informatie genereren uit gegevens - Informatie uiteenrafelen - Werken volgens voorgeschreven procedures

Organiseren van mensen en middelen
Je stelt de hoeveelheden vast van aantallen manuren, materialen, onderdelen en middelen die nodig zijn om het product of dienst te realiseren. Je rubriceert de hoeveelheden in aantallen en eenheden met waar nodig specificatie. Bepaalt in overleg de fasering, uitvoeringsvolgorde, inzet en afroep van materieel, materiaal, mensen en middelen en legt dit volgens de geldende bedrijfsregels vast in een werkplanning. De resultaten rapporteer je aan je leidinggevende.

Dus: - Afstemmen - Nauwkeurig en volledig rapporteren - Activiteiten plannen - Tijd indelen - Mensen en middelen organiseren

Kostenberekening maken
Je maakt een voorcalculatie van de realisatiekosten, die als referentie voor offerte dient. Maakt de kosten in totaal en per post inzichtelijk. Je overlegt over de voorcalculatie met andere afdelingen en je leidinggevende. En legt afspraken over realisatiekosten vast.

Dus: - Afstemmen - Anderen raadplegen en betrekken - Nauwkeurig en volledig rapporteren

Een tekening(pakket) maken
Als werkvoorbereider werk je de verzamelde productiegegevens uit in een compleet tekeningpakket bestaande uit werktekeningen en materiaallijsten. Je raadpleegt daarvoor het ontwerp en projectspecificaties. Ook overleg je met leidinggevende en/of uitvoering voor wat betreft inhoud van de werktekening en mate van detaillering.

Dus: - Afstemmen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden - Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden - Gevoel voor ruimte en richting tonen - Werken volgens voorgeschreven veiligheidsvoorschriften en procedures

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod welke getoetst zullen worden:

  • Productiemanagement o.a. Planning, Logistiek management, productiestroombeheersing, voorraadbeheersing etc.
  • Financieel management o.a. Kostprijs en calculatie, offerte, directe en indirecte kosten, kostenbeheersing, etc.
  • Projectmanagement o.a. Projecten, het organiseren van een project, beheersen en beslissen etc.
  • Zorgmanagement Kwaliteit, Arbozorg, Milieuzorg etc.
  • 3D-tekenen
  • Microsoft office (Word, maken van formules in Excel, PowerPoint etc.)

Diverse projecten (mogelijk van het bedrijf zelf) zullen ingezet worden om te oefenen.

Praktische informatie

Soort traject

Cursus/training 

Lesmoment

Middag, avond

Startdata 

Februari/september

Studieduur

16 weken à 6 uur per week

Locatie 

Zaandam

Kosten 

€ 719,- inclusief lesmateriaal
geen examenkosten

Diploma

Bij een positieve afronding ontvang je een bewijs van deelname.