Vavo havo

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Bij vavo havo, ook wel volwassenonderwijs havo of havo voor volwassenen genoemd, kun je in één jaar je havo-diploma halen als dat nog niet is gelukt tijdens je havo 5. Het is ook mogelijk om losse deelcertificaten te behalen. 

Aanmelden vavo havo

Aanmelden voor vavo havo bij het Regio College gaat digitaal. Klik op de button.

Opleidingsprogramma

Voor het behalen van een havo-diploma kies je een profiel. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel met verplichte vakken, een profieldeel met verplichte vakken, een profielkeuzevak (keuze uit een aantal vakken) en een vrij deel (vakken naar keuze uit het opleidingsaanbod).

Profiel veranderen

De mogelijkheid bestaat van profiel te veranderen als daardoor je kans op slagen wordt vergroot. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met de decaan en de secretaris van het eindexamen.

Toelatingseisen voor vavo havo 5

 • afwijzing voor het diploma havo;
 • overgangsbewijs naar havo 5;
 • gestopt in vwo 5 of 6;
 • één of twee keer blijven zitten in havo 4;
 • diploma vmbo-tl. Zijn je cijfers hoger dan 7, dan is een eenjarig traject mogelijk. Anders een tweejarig traject.

Heb je een vmbo-tl diploma of ben je twee keer blijven zitten in 4 havo, dan bepalen we onder andere op basis van je cijfers je toelaatbaarheid tot het één of tweejarig traject. Het tweejarig traject betekent dat je in het eerste jaar ongeveer de helft van de gekozen vakken volgt in 5 havo en afsluit. De andere vakken volg je in het tweede jaar. Vragen? Neem contact op met de decaan van het vavo, de heer R. van Laere, rvanlaere@regiocollege.nl.

Examinering/diplomering

Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en voor de meeste vakken ook uit een centraal examen. Dit zijn officiële landelijke examens in mei. Om een diploma te  halen moet je ook een profielwerkstuk maken. Als je al eerder een profielwerkstuk gemaakt hebt waarvoor je een voldoende hebt, hoef je dat niet nog een keer te doen. Dit tenzij het opnieuw doen van je profielwerkstuk de kans op slagen vergroot.

Praktische informatie

Locatie

Cypressehout 95-97, Zaandam, vijf minuten lopen vanaf het station. Vanuit Amsterdam ben je in 15 minuten in Zaandam bent met het OV.

Kosten vavo havo 

Als je vorige school je aan ons detacheert (jouw vorige school meldt jou aan), dan zijn er voor jou geen kosten verbonden aan je inschrijving. Is dit niet het geval kijk dan bij kosten.

Boeken

Als je vorige school je aan ons detacheert, krijg je alle boeken die je in de les nodig hebt via ons in bruikleen. In andere gevallen bestel je je boeken bij VanDijk.

Programma vavo havo

Je kunt een havo diploma behalen met de volgende vakken: 

Profiel

Cultuur en

maatschappij 

Economie en

maatschappij 

Natuur en

gezondheid 

Natuur en

techniek 

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen 3F
 • Maatschappijleer 
 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer 
 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer 
 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer 

Profieldeel

(verplicht)

 • Geschiedenis
 • Frans of Duits
 • Wiskunde A of B
 • Economie
 • Geschiedenis 
 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Scheikunde 
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde 

Profielkeuzevak

Eén keuze uit:

 • Aardrijkskunde
 • Maatschappij-wetenschappen
 • Economie

En één keuze uit:

 • Kunstvak*
 • Filosofie
 • Frans of Duits

Eén keuze uit:

 • Bedrijfseconomie
 • Aardrijkskunde
 • Maatschappij-
 • wetenschappen
 • Frans of Duits

Eén keuze uit:

 • Natuur, leven & technologie (NLT)
 • Aardrijkskunde
 • Natuurkunde 

Eén keuze uit:

 • Natuur, leven & technologie (NLT)
 • Wiskunde D*
 • Informatica*
 • Biologie

Vrij deel 

Eén keuze uit: alle vakken  Eén keuze uit: alle vakken  Eén keuze uit: alle vakken  Eén keuze uit: alle vakken 
         
  Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk
         
         *Dit vak kun je niet volgen bij het RC

Aanmelden vavo havo

Aanmelden voor vavo havo bij het Regio College gaat digitaal. Klik op de button.