Menu
Meer scholing

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP)

  • verzorgende houd handen oudere vast

Je wilt je als medewerker in de pg-zorg verder bekwamen en specialiseren in de psychogeriatrie. Dan is onze opleiding iets voor jou of voor je organisatie. In de Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie opleiding (GVP) wordt namelijk een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de psychogeriatrische zorg, passend bij de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg. Middels een persoonsgerichte visie op de mens met dementie leer je anders en beter te kijken en hier naar te handelen

De opleiding Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie wordt zeer enthousiast ontvangen door zowel de deelnemers, de organisatie als de cliënt en familie.

Voor wie

Je bent een gediplomeerde verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau) of verpleegkundige niveau 4 en in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij de Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie tijdens de opleiding uit te voeren.

Opbouw van de opleiding

De opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel voor de GVP, waarin de CanMEDS rollen centraal staan. Het programma met 15 lesdagen is als volgt opgebouwd:

  • Module 1: Vakinhoud psychogeriatrie, 5 lesdagen;
  • Module 2: Methodisch werken, 3 lesdagen;
  • Module 3: Communiceren en samenwerken, 4 lesdagen;
  • Module 4: Kwaliteit en professionaliteit, 3 lesdagen);
  • Intervisie, 4 bijeenkomsten.

Manier van leren

De psychogeriatrische cliënt/bewoner en zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. De deelnemer gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. Ook betrekken we cliënten en mantelzorgers in het leertraject waardoor er direct gehoord, gevoeld en ervaren wordt wat belangrijk is voor een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. We maken met onze werkwijze zichtbaar welke ontwikkelingen deelnemers doormaken op de werkplek en wat dit betekent voor het welbevinden van de cliënt/bewoner. Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatie gebonden visie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de deelnemer, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een digitaal portfolio. Met dit portfolio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.

Diploma

Na het behalen van de examens, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio, krijgen de deelnemers een landelijk CZO-diploma en de daarbij behorende speld. De GVP opleiding is geaccrediteerd in het V&VN register voor 90 punten.

Opbouw en planning

De opleiding telt in totaal 15 scholingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, verspreid over een periode van 10 tot 12 maanden. De studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten is ongeveer 16 dagen. 

De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van een open inschrijving.

Opleidingskosten

De kosten voor een open inschrijving bedragen € 1.960,00 inclusief lesmaterialen per persoon (bij 15 of meer deelnemers). Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden. Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte. Het profiel dat hoort bij dit beroep staat op de CZO-site.  

De eerstvolgende open inschrijving start in de week van 23 augustus 2021 (introductie). Een week later starten de lessen.

 

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Contact BedrijfsopleidingenContact Bedrijfsopleidingen