Menu
Meer scholing

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP)

 • De gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie in gesprek met een oudere cliënt.

Als gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP’er) bent u het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot psychogeriatrie, benaderingswijzen en problemen. U begeleidt en geeft informatie aan collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. Als GVP’er bent u de specialist in de zorg voor de psychogeriatrische cliënt.

De opleiding Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie is een door de zorgbranche erkende opleiding en wordt zeer enthousiast ontvangen door zowel de cursist, organisatie als cliënt/familie.

Als gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie:

 • stemt u de zorg optimaal af op de behoeften, wensen en mogelijkheden van de psychogeriatrische cliënt;
 • behartigt u de kwaliteit van leven van een psychogeriatrische cliënt;
 • stelt u de cliënt centraal in de zorgverlening;
 • overlegt u met andere zorgverleners en behandelaars, zoals artsen, psychologen, activiteitenbegeleiders en fysiotherapeuten volgens een methodiek;
 • verzorgt u informatie en voorlichting over psychogeriatrie aan mantelzorgers en vrijwilligers;
 • ontwikkelt en verzorgt u programma’s op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Met de toename van het aantal psychogeriatrische zorgvragers zowel intra- als extramuraal is de vraag naar specialisten toegenomen. Deze vraag zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Wat leert u tijdens deze opleiding?

 • zorgdragen voor de kwaliteit van leven van psychogeriatrische zorgvragers;
 • omgaan met probleemgedrag (agressie, depressie, psychose, achterdocht, angsten, afweergedrag);
 • ondersteunen, begeleiden en adviseren van mantelzorgers;
 • begeleiden, adviseren en professionaliseren van collega’s en vrijwilligers;
 • zorgvernieuwing en beleid;
 • omgang met rouw en verlies;
 • omgang met ouderenmishandeling;
 • BOPZ/middelen en maatregelen;
 • benaderingswijzen (validering, realiteitsoriëntatie, reminiscentie, snoezelen, belevingsgerichte zorg, levensboeken);
 • de werking van de hersenen en het geheugen;
 • herkennen van ziektebeelden;
 • farmacotherapie.

Toelating

U werkt als verzorgende, eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er) of verpleegkundige met als aandachtsgebied psychogeriatrie.
Voor verzorgenden / verzorgenden-IG geldt dat zij kunnen deelnemen aan deze opleiding indien zij:

 • gekwalificeerd zijn op niveau 3, of een daarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau bezitten;
 • werkzaam zijn als verzorgende met ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten.

Voor EVV’ers en verpleegkundigen is een vrijstellingenprocedure mogelijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het door Calibris opgestelde doorstroomprofiel. Dit gebeurt in opdracht van de Stichting A+O VVT (Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg).

Startdatum

Oktober en januari

Duur

± 35 weken waarbinnen 17 lesdagen zijn gepland

Plaats

Purmerend (opleiden op de eigen locatie in overleg)

Kosten

Circa € 1455.  Daar komen nog kosten bij voor lesmateriaal.
Voor groepen: prijs op aanvraag.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Contact BedrijfsopleidingenContact Bedrijfsopleidingen