Menu
Meer scholing

BIG scholing herregistratie voor verpleegkundigen

Op een leerafdeling werk je met andere leerlingen samen in een groep.

Snel naar: Over de cursus    Praktische info   Meer info en aanmelden 

Herregistratie voor verpleegkundigen is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het voornaamste doel van de wet is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Op 1 januari 2009 voerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een herregistratie in voor verpleegkundigen voor de Wet BIG. Voor de herregistratie heeft het ministerie twee criteria vastgesteld: 

1.  Werkervaringseis. De minimale werkervaringseis voor herregistratie is 2080 uur bruto. Dit houdt in: minimaal één dag per week werken gedurende vijf jaar. Voldoe je hier niet aan? Dan moet je je herregistreren.

2.  Examen Herregistratie BIG verpleegkundigen. Voldoe je niet aan de werkervaringseis, dan dien je een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen. Dit ontvang je nadat je het landelijk examen hebt gehaald.

Binnen dit traject bestaan drie mogelijkheden:
- je maakt gebruik van een facultatieve zelfevaluatie (QuickScan) en peilt hierin vrijblijvend je kennis en vaardigheden. Ga naar de QuickScan op de site van ROC Midden Nederland. Na deze QuickScan kun je een (niet verplichtend) scholingsadvies aanvragen in de regio* waar je de scholing wilt gaan volgen.
- je kiest (eventueel op basis van het scholingsadvies) voor een volledig scholingstraject of een scholingstraject op maat, waarin tenminste één generieke en één branchespecifieke module gevolgd wordt met afsluitend examen, of
- je  kiest er voor om direct (zonder scholingstraject en zonder QuickScan) het verplichte landelijk examen af te leggen.

Het verplichte examen bestaat uit:
- een kennistoets (multiple choice) over de generieke modulen;
- een casustoets waarin je de kennis uit de generieke modulen gericht op een branche toepast.
Je legt beide examens op één dag af.

Deze scholing wordt in samenwerking gegeven met het Novacollege en Roc Kop van Noord-Holland. Het landelijk examen wordt afgenomen bij het ROC Midden Nederland, afdeling Gezondheidszorg. Ga naar de informatie over het examen bij ROC Midden Nederland

Doelgroep:

Verpleegkundigen die scholing nodig hebben voor hun herregistratie BIG.

 

Inhoud van de cursus BIG Scholing Herregistratie voor verpleegkundigen:


Modulen en kosten

Generieke modulen*

  uren: totaal begeleid onbegeleid kosten
 1.  het afnemen van een anamnese 17     6  11  € 130 
 2.  het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen 33   10,5  22,5  € 250 
 3.  het opstellen van een verpleegplan 17    6  11  € 130
 4.  het uitvoeren van de verpleegkundige zorg 59   18 41  € 435 
 5.  het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg   9,5    3,5   6  €   75 
 6.  de professionele ontwikkeling 17     6 11  € 130 
 7.  het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg   9,5     3,5   6 €   75 
 8.  het bieden van goede kwaliteit van zorg   9,5     3,5    6 €   75 

 * In elke generiek module krijg je bovendien 1 uur extra begeleiding.

Branchespecifieke module

  uren: totaal begeleid onbegeleid kosten
 

- Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

- Ziekenhuizen (ZH)

- Gehandicaptenzorg (GHZ)

-Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

32,5 10 22,5 €   250
 

  

       
  Examen    4     €   450
  Totaal 204 67 137

€ 2.000


Meer informatie? 

Voor informatie kunt u contact opnemen met ons Servicecentrum of met de afdeling Bedrijfsopleidingen.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor de scholing herregistratie BIG? Mail uw gegevens naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 21 37 / 38. 

 

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Vragen over een opleiding? Neem contact op met het Servicecentrum.Vragen over een opleiding?