Basisvaardigheden werktuigkundige installaties

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

De beroepsbeoefenaar leert basisvaardigheden voor het veilig aanleggen van werktuigkundige installaties. Met deze cursus ontwikkelt de beroepsbeoefenaar vaktaal uit een aanpalend vakgebied, belangrijk voor de samenwerking bij verschillende vakdisciplines. 

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beroepsbeoefenaar heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. De beroepsbeoefenaar voert zelfstandig eenvoudige werktuigkundige installatie- en montage werkzaamheden uit. Hij kan bij zijn werkzaamheden terugvallen op zijn leidinggevende of een ervaren collega. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende.

Inhoud cursus Basisvaardigheden werktuigkundige installaties

De beroepsbeoefenaar leert de basiskennis van:

 • de opbouw, functie en werking van standaard werktuigkundige en sanitaire toestellen, appendages en installaties
 • gangbare materialen en middelen die bij het aanleggen van werktuigkundige installaties worden gebruikt
 • gereedschappen en materieel die worden toegepast bij het installeren van werktuigkundige installaties
 • lokale en centrale verwarmingsinstallaties
 • materialen en middelen die bij het installeren van werktuigkundige en sanitaire installaties worden toegepast
 • montagetechnieken van werktuigkundige en sanitaire installaties
 • omgevingsfactoren die de werking van standaard werktuigkundige en sanitaire installaties beïnvloeden
 • regels en veiligheidsvoorschriften op het gebied van werktuigkundige installatietechniek
 • relevante natuurkundige en scheikundige principes en processen
 • relevante NEN-normen die betrekking hebben op het werktuigkundige en sanitaire installaties
 • vaktermen op het gebied van werktuigkundige en sanitaire installaties
 • het Bouwbesluit 2012 (relevante kennis)

In de (gestimuleerde) praktijkomgeving (BPV) leert de beroepsbeoefenaar vaardigheden aan, en kan:

 • (delen van) werktuigkundige en sanitaire installaties aanleggen
 • appendages demonteren en monteren
 • de regels en veiligheidsvoorschriften toepassen die bij de klant/opdrachtgever voor hem gelden
 • Nederlandse instructies en technische handleidingen lezen en begrijpen
 • onderdelen van werktuigkundige en sanitaire installaties testen en beproeven
 • persoonlijke beschermingsmiddelen voor de diverse mechanische en werktuigkundige werkzaamheden toepassen
 • relevante arbo-, veiligheids- en milieuregels toepassen
 • relevante bedrijfsvoorschriften en voorschriften voor brandpreventie toepassen
 • relevante kennis van VCA-1 toepassen met de aspecten op hoogte en in kruipruimten werken
 • technische handelingen op het gebied van werktuigkundige installatietechniek toepassen
 • voor hem geldende bedrijfsregels en instructies toepassen
 • voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen
 • werktuigkundige en sanitaire technische tekeningen en schema’s lezen en begrijpen
 • werktuigkundige en sanitaire toestellen demonteren en monteren

Praktische informatie

Soort traject

Cursus/training 

Lesmoment

Op aanvraag

Startdata 

Op aanvraag

Studieduur

15 weken à 6 uur (90 uur)

Locatie 

Zaandam

Kosten 

€ 684,- inclusief lesmateriaal en examenkosten

Diploma

Bij een positieve afronding ontvang je een mbo (keuzedeel) certificaat