BBL op Maat voor Bedrijven bij Regio College

In overleg met u kunnen wij een BBL-opleiding op maat aanbieden. Wij inventariseren daarvoor uw opleidingswens, analyseren de mogelijkheden van de medewerkers en vergelijken dit met een vastgestelde beroepsopleiding in het centraal register beroepsopleidingen (crebo). U ontvangt vervolgens een opleidingsvoorstel op maat. Hierin is opgenomen, hoe de ontbrekende kennis en ervaring bij uw medewerkers wordt aangevuld.

Contact met bedrijfsopleidingen