Eerste Regio College Tour burgerschap

donderdag 29 september 2022

Rocky 2774

"Wie is er trots om op het mbo te zitten?" Met deze rake vraag opent rolmodel Rocky Hehakaija dinsdag 27 september de eerste editie van De Regio College Tour op het Regio College. Eerstejaars studenten van de Business school kregen de kans om in gesprek te gaan met Rocky en burgemeester Jan Hamming over de rol van social media, geloven in jezelf en kansenongelijkheid voor mbo'ers en meisjes, diverse actuele thema's uit de lessen burgerschap.

Nog geen kwart van de 150 aanwezige eerstejaars studenten Business school steekt een hand in de lucht als antwoord op Rocky’s vraag. "Jullie hebben echt klei in je oren!" Direct bij de start spreekt Rocky de studenten aan. "Door alles wat anderen in je leven tegen je zeggen; docenten, (social) media, vrienden et cetera krijg je klei in je oren. Met deze klei boetseer jij je eigen zelfbeeld. Jullie zitten op het mbo en hebt allemaal iets te bieden, jullie mogen trots zijn om hier te zitten!"

Youth Ambassador Award Wereldburgerschap
Met haar positieve, inspirerende kijk op geloven in jezelf weet Rocky de studenten mee te nemen in haar eigen droom: de stichting Favela Street. Dit is de stichting van Rocky waar zij zich inzet om iedere jongere te laten dromen en hen kans geeft in een veilige omgeving te ontwikkelen. De verrassing bij Rocky is groot als zij tijdens haar verhaal uit handen van burgemeester Jan Hamming en Bernard Fransen (voorzitter CvB Regio College) de Regio College Youth Ambassador Award Wereldburgerschap 2022 ontvangt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de mbo-school aan iemand die van grote betekenis is op een gebied dat raakvlakken heeft met het vak burgerschap.

Kampioen van de eigen troon
Rocky zet zich in voor de ontwikkeling van jongeren, maar wat doet de gemeente Zaanstad eigenlijk om jongeren te helpen ontwikkelen? Duidelijk een vraag die speelt bij studenten aan het gejoel uit de zaal te horen als deze vraag aan burgemeester Jan Hamming wordt gesteld. “De jeugd is de toekomst van onze gemeente. Wij willen jongeren graag helpen om kampioen van de eigen troon te worden. Dat doen wij door diverse (sport)activiteiten te organiseren waarbij wij jongeren helpen ontdekken waar ze blij van worden en goed in zijn. Wij helpen ook in het zoeken naar mooie banen.”

Lessen burgerschap saai? Niet bij het Regio College
Speciaal voor de eerstejaars studenten worden er dit schooljaar voor het eerst 8 edities van De Regio College Tour georganiseerd om studenten de kans te geven in gesprek te gaan met jonge, actieve bekende rolmodellen met ambitie op een gebied dat raakvlakken heeft met de dimensies van burgerschap. Het Regio College is er van overtuigd dat het vak burgerschap het beste gepresenteerd wordt door personen uit te nodigen die als rolmodel fungeren bij de onderwerpen horend bij het vak.