Intussen bij voorzitter College van bestuur

woensdag 1 juli 2020

Beste collega’s en studenten,

Aan ondergetekende de eer om het laatste weekbericht te schrijven. Dit jaar helaas geen gezamenlijke jaarafsluiting waar we gezellig een drankje drinken op alles wat er goed is gegaan of stil staan bij collega’s die een niet zo’n fijn jaar hebben gehad. Dit jaar zullen we niet snel vergeten. Ook persoonlijk niet met o.a. een dochter in New York met twee kleine kinderen en een dochter op Curaçao met drie kleintjes in een maandenlange ‘total lock down’.

Wat is onderwijs toch complex en belangrijk. Als de dag van gisteren herinner ik me dat we met het directieteam, met onze veiligheidscoördinator, onze manager bedrijfsbureau en onze manager communicatie – toen nog fysiek - bij elkaar kwamen op een zaterdagmiddag in maart om samen een ‘crisis team’ te gaan vormen en nadachten hoe we in de nieuwe werkelijkheid ons onderwijs konden organiseren. In het begin overlegden we iedere ochtend via ‘Teams’ en doen dat nu nog één keer per week.  

Wat hebben onze docenten geweldig werk verzet door in korte tijd hun werk toch compleet anders te organiseren en er te zijn voor hun studenten. En met succes: we weten inmiddels dat we dit jaar nagenoeg evenveel (!) studenten diplomeren als andere jaren en ook nog eens zonder (!) dat het diploma aan waarde heeft ingeboet.

En ook onze medewerkers van de diensten, die niets te veel vonden, zochten de samenwerking, steeds met maar één doel voor ogen: onderwijs en begeleiding voor onze studenten moest zoveel mogelijk doorgaan. Onze medewerkers van ICA en de I-coaches stelden hun collega’s in staat om online te werken en elkaar digitaal blijven ontmoeten. Een cruciale succesfactor in deze bijzondere periode.  Onze conciërges, medewerkers communicatie, huisvesting, receptie, schoonmakers, (studenten) administraties, veiligheid, privacy, passend onderwijs, beleidsadviseurs, financiën, P&O, PSA, secretaresses, examenbureau, meldpunt, inkoop, informatiemedewerkers, loopbaanadviseurs, accountmanager, teammanagers en al die andere collega’s die zich – voor en achter de schermen onverminderd hebben ingezet om alle activiteiten in de school veilig door te kunnen laten gaan.

Het klinkt gek maar ik kreeg energie van dit elan, deze solidariteit, deze teamspirit.
Collega’s helpen elkaar, de sfeer is goed en we hebben laten zien dat we een crisis aan kunnen, samen de mouwen op kunnen stropen en ook niet te ‘beroerd’ zijn voor elkaar in te springen. Ook het overleg met de ondernemingsraad is altijd positief kritisch gebleven, op de inhoud gericht en in goede sfeer en weinig onderwerpen hebben daarom echte vertraging opgelopen. 
Ik wil zeker onze studenten niet vergeten waarvan het merendeel toch de discipline op heeft kunnen brengen, om de lessen te volgen en in meerderheid zijn of haar diploma gaat halen. En de gesprekken met onze studentenraad waren constructief en positief-kritisch.   
Niet onvermeld wil ik hier toch onze studenten en docenten Zorg en Welzijn noemen, die onverschrokken (!) fantastisch werk hebben geleverd in ziekenhuizen en zorginstellingen in deze moeilijke tijd.
Onze stagebedrijven hebben alle moeite gedaan om zoveel mogelijk stages te blijven bieden. Helaas was dit niet altijd mogelijk. Na de zomervakantie zullen we goed gaan kijken hoe we dat probleem kunnen oplossen.

Tot slot: Er wordt momenteel door velen keihard gewerkt om na de vakantie zo maximaal en optimaal mogelijk onderwijs op de locaties te kunnen organiseren. Helaas nog steeds binnen een aantal beperkingen. O.a. blijft de 1,5 meter regel onverminderd van kracht. Daarom moeten we keuzes maken hoeveel studenten tegelijkertijd naar school kunnen komen en hoeveel dagen. We verwachten dat dit nog tot de herfstvakantie zal duren, maar dat is nog onzeker. Kortom wat we kunnen doen, gaan we doen en dat vraagt weer veel flexibiliteit en begrip van ons allen. Daar heb ik overigens alle vertrouwen in, maar het blijft een ‘tour de force’.

Ik wil eindigen met onze geslaagde en bijna geslaagde studenten te feliciteren en ik wens ze toe dat ze toch nog een beetje genieten van een in ieder geval unieke diploma uitreiking. Verder wens ik iedereen alvast een hele fijne en welverdiende vakantie. Veel bewegen, veel naar buiten en ‘de kop in de wind’. Voor alle collega’s voor wie dat nu nog niet mogelijk is in ieder geval heel veel sterkte en een spoedig herstel.

 

Bernard Fransen

Voorzitter College van Bestuur

Regio College