Regio College gaat fuseren

dinsdag 10 oktober 2023

Het Horizon College en het Regio College gaan fuseren. Wij bundelen onze krachten om een toekomstbestendig en gevarieerd aanbod van mbo-onderwijs te kunnen blijven aanbieden in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft goedkeuring gegeven aan de fusie. Vanaf augustus 2024 gaan we samen verder onder een nieuwe naam.

De uitdagingen in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland zijn divers. Dat vraagt om een onderwijsorganisatie die slagvaardig inspeelt op maatschappelijke, beroepsmatige en demografische ontwikkelingen in deze regio’s. Samen kunnen we meer bereiken.

Onderwijsimpuls

Uitgangspunt is om het beroepsonderwijs te innoveren en te versterken. Door de krachtenbundeling wordt een impuls gegeven aan onderwijsontwikkeling, digitalisering, flexibilisering en maatwerk. Een onderdeel van deze impuls is het aanbieden van trajecten voor een leven lang ontwikkelen (LLO) voor volwassenen.

Dringende vraag naar vakmensen

Door deze bundeling kunnen we als nieuwe onderwijsorganisatie daadkrachtig omgaan met de dringende vraag van bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio naar goede vakmensen. Waarbij het onderwijs continu wordt vernieuwd met de actuele technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de samenleving.