Menu
Studeren aan het Regio College

Ombudsman en vertrouwenspersoon

Ombudsman

Waar veel mensen met elkaar werken en omgaan, kunnen problemen en misverstanden ontstaan. Studenten met klachten van ernstige aard over onrechtmatige behandeling zoals schorsing, lesuitval, problemen met beoordeling of begeleiding kunnen terecht bij de ombudsman. Ook medewerkers kunnen een beroep doen op de ombudsman. Bekijk de Regeling klachten en ongewenste omgangsvormen (hoofdstuk 3).

Ombudsman Inge Kabbes is aanwezig op dinsdag en donderdagochtend. Zij werkt op afspraak en is bereikbaar via telefoonnummer (075) 681 90 98 of e-mail ikabbes@regiocollege.nl.

Vertrouwenspersoon

Overal, dus ook op school, kun je last hebben van grensoverschrijdend gedrag. Studenten met vragen of klachten  over bijvoorbeeld intimidatie (seksueel, verbaal of lichamelijk), discriminatie (bijvoorbeeld vanwege afkomst, sekse, seksuele geaardheid of geloof) of agressie (pesten, dreigementen of geweld) kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon.
Bekijk de Regeling klachten en ongewenste omgangsvormen (hoofdstuk 4).

Vertrouwenspersoon Ingrid van Wezel is aanwezig op dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Zij werkt op afspraak en is bereikbaar via telefoonnummer (075) 681 90 98 of e-mail ivanwezel@regiocollege.nl.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding ProefstuderenMeld je aanProefstuderen