Menu
Studeren aan het Regio College

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning bij een handicap, chronische ziekte of persoonlijke problemen

Heb je extra ondersteuning nodig vanwege je persoonlijke situatie?

 • Heb je bijvoorbeeld een handicap (beperking), chronische ziekte of gedragsproblemen?
 • Ben je overbelast door een opeenstapeling van problemen?
 • Verwacht je extra ondersteuning nodig te hebben tijdens je opleiding?

Dan kun je in aanmerking komen voor ondersteuning en begeleiding door een X-tra-coach in de speciale X-tra-ruimtes. X-tra-coaches bieden in het kader van passend onderwijs maatwerktrajecten voor studenten die meer ondersteuning nodig hebben dan het docententeam zelf kan bieden. Neem voor vragen hierover contact op met het Servicecentrum.

Uitgangspunt voor extra ondersteuning:

Welke extra ondersteuning heb jij nodig om succesvol te zijn op school? We bieden de extra ondersteuning in overleg met het docententeam van je opleiding. Daarbij houden we rekening met wat het docententeam zelf kan doen. De extra ondersteuning is kortdurend waar mogelijk en langdurig waar noodzakelijk.

Wat biedt X-tra?

We bieden individuele coaching door een coach en een maatwerktraject. Het maatwerktraject wordt vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst en uitgewerkt in een ondersteuningsplan. Op basis van dat plan werken jij, je loopbaancoach, je X-tra-coach (en ouder(s)/verzorger(s)) samen aan het succesvol afronden van je studie.

Aan welke ondersteuning kan je denken

Aanpassingen in de leeromgeving op school. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Je plek in de klas of de mogelijkheid individueel te kunnen werken in een aparte X-traruimte.
 • De inzet van extra hulpmiddelen en materialen.
 • Een (tijdelijk) maatwerkrooster.
 • Begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden.
 • Coaching gericht op sociale interactie.
 • Ondersteuning bij het vergroten van je concentratie.

Aanpassingen in de beroepspraktijkvorming. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Uitleg bij het stagebedrijf over jouw ondersteuningsbehoeften.
 • Extra stagebezoeken.
 • Inzet van hulpmiddelen zoals een checklist of het werken met een stappenplan.
 • Ondersteuning bij het je eigen maken van de beroepscompetenties.

Aanpassingen in de afname van examens. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Maximaal één examen per dag.
 • Een prikkelvrije ruimte.
 • Een aangepaste afname van een examen.

Waar kun je terecht bij vragen?

Neem contact op met het Servicecentrum van het Regio College. Of bespreek dit tijdens de intake, de intaker verwijst je vervolgens door naar het Servicecentrum

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding ProefstuderenMeld je aanProefstuderen