Menu
Studeren aan het Regio College

X-tra, voor extra ondersteuning

Voor wie is X-tra?

 • Heb je een handicap (beperking), chronische ziekte of gedragsproblemen?
 • Maakte je gebruik van een rugzakje (LGF)?
 • Of ben je overbelast door een opeenstapeling van problemen?
 • Verwacht je extra ondersteuning nodig te hebben tijdens je opleiding?

Dan kun je in aanmerking komen voor X-tra. X-tra biedt in het kader van Passend Onderwijs een maatwerktraject voor deelnemers tussen de 15 en 23 jaar die meer ondersteuning nodig hebben dan het onderwijsteam zelf kan bieden. Neem voor vragen hierover contact op met het Servicecentrum.

Uitgangspunt voor extra ondersteuning:

Welke extra ondersteuning heb jij nodig om succesvol te zijn op school? We bieden de extra ondersteuning met inachtneming van de mogelijkheden van het opleidingsteam. De extra ondersteuning is kortdurend waar mogelijk en langdurig waar noodzakelijk.

Wat biedt X-tra?

We bieden individuele coaching door een coach en een maatwerktraject. Het maatwerktraject wordt vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst en uitgewerkt in een ondersteuningsplan. Op basis van dat plan werken jij, je loopbaancoach, je X-tra coach (en ouder(s)/verzorger(s)) samen aan het succesvol afronden van je studie.

Aan welke ondersteuning zou je kunnen denken?


Aanpassingen in de leeromgeving op school, zoals:

 • Je plek in de klas of de mogelijkheid individueel te kunnen werken in een aparte X-tra ruimte.
 • De inzet van extra hulpmiddelen en materialen.
 • Een (tijdelijk) maatwerkrooster.
 • Begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden.
 • Coaching gericht op sociale interactie.
 • Ondersteuning bij het vergroten van je concentratie.

Aanpassingen in de beroepspraktijkvorming, zoals:

 • Uitleg bij het stagebedrijf over jouw ondersteuningsbehoeften.
 • Extra stagebezoeken.
 • Inzet van hulpmiddelen zoals een checklist of het werken met een stappenplan.
 • Ondersteuning bij het eigen maken van de beroepscompetenties.

Aanpassingen in de afname van examens, zoals:

 • Maximaal één examen per dag.
 • Een prikkelvrije ruimte.
 • Een aangepaste afname van een examen.

Waar kun je terecht bij vragen?

Neem contact op met het Servicecentrum van het Regio College. Of bespreek dit tijdens de intake, de intaker verwijst je vervolgens door naar het Servicecentrum

 

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Kom naar de open dag30 januari 2019, van 18 tot 20.30 uurKom naar de open dagKom proefstuderenKom proefstuderen