Menu
Studenten over hun opleiding

Rianne Kingma over de opleiding Juridisch-administratief dienstverlener

Rianne Kingma over de opleiding Juridisch-administratief dienstverlener (BOL, niveau 4):

“Toen ik in de vierde klas van het vmbo-tl zat, wist ik eigenlijk niet welke opleiding ik wilde gaan volgen. Via vrienden kwam ik in contact met Bureau Halt. Dat sprak mij meteen erg aan. Ik heb toen zelf informatie opgezocht wat het precies inhield en welke opleiding je nodig hebt om daar te kunnen werken. De opleiding Juridisch-administratief dienstverlener sloot goed aan bij mijn vooropleiding. Voordat ik mij ging inschrijven voor de opleiding heb ik eerst open lessen gevolgd om me te oriënteren op de school. Ik wilde graag naar Zaandam op school, omdat ik graag een nieuwe omgeving wilde leren kennen met de mensen die daar bij horen.

Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding. De eerste drie periodes ga je alleen naar school, want je weet nog niets. Ik vind het fijn dat je eerst de basis leert van het juridische vak. Het leukste vak vind ik Recht, dit krijgen we tweemaal per week anderhalf uur. Je hebt binnen dit vak diverse onderdelen: familie-, persoons-,  erf- en arbeidsrecht en sociale zekerheid.
Andere vakken zijn Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, gym, Word, Excell en marketing. Deze verschillende vakken passen we toe in lessen waar we alleen of in groepjes aan de slag gaan met een casus.

De laatste tien weken van het eerste jaar lopen we stage. Ik ga stage lopen bij de gemeente Castricum, afdeling Vergunningen. Het tweede jaar start meteen met stage, dat kun je eventueel weer bij je eerste stage adres doen, mits deze juridisch gericht is.

Ik wil graag werken met jongeren en hen op een positieve manier hulp verlenen. Mensen die het verkeerde pad opgaan, proberen op het recht pad te krijgen. Daarom denk ik erover na om hierna Sociaal Juridische dienstverlening te studeren op het hbo.”

Meld je aan Vind je opleiding